Bruno Mars - Talking To The Moon превод на песента


Текст на песента


Bruno Mars - Talking To The Moon

I know you're somewhere out there
Somewhere far away
I want you back
I want you back
My neighbors think
I'm crazy
But they don't understand
You're all I have
You're all I have

Chorus:
At night when the stars
light up my room
I sit by myself
Talking to the Moon
Try to get to You
In hopes you're on
the other side
Talking to me too
Or am I a fool
who sits alone
Talking to the moon

I'm feeling like I'm famous
The talk of the town
They say
I've gone mad
Yeah
I've gone mad
But they don't know
what I know
Cause when the
sund goes down
someone's talking back
Yeah
They're talking back

Chorus:
At night when the stars
light up my room
I sit by myself
Talking to the Moon
Try to get to You
In hopes you're on
the other side
Talking to me too
Or am I a fool
who sits alone
Talking to the moon

Do you ever hear me calling?
Cause every night
I'm talking to the moon
Still trying to get to you

In hopes you're on
the other side
Talking to me too
Or am I a fool
who sits alone
Talking to the moon
Превод


Бруно Марс - Говорейки на луната

Знам, че ти си някъде там.
Някъде далече.
Искам те обратно.
Искам те обратно.
Моите съседи мислят,
че съм луд,
но те не разбират.
Ти си всичко, което имам.
Ти си всичко, което имам.

Припев:
През нощта, когато звездите
осветят стаята ми,
аз стоя сам,
говорейки на луната,
опитайки се да стигна до теб,
с надеждата, че ти
ще си от другата страна,
говорейки на мен.
Или... съм глупак,
който седи сам,
говорейки на луната.

Чувствам се сякаш известен.
Клюката на града.
Те казват
Ти си луд
Даа,
полудял съм,
но те не знаят
това, което знам аз.
Защото когато
звукът утихне,
някой отвръща.
Да,
някой отвръща...

Припев:
През нощта, когато звездите
осветят стаята ми,
аз стоя сам,
говорейки на луната,
опитайки се да стигна до теб,
с надеждата, че ти
ще си от другата страна,
говорейки на мен.
Или... съм глупак,
който седи сам,
говорейки на луната.

Изобщо някога чувала как те викам?
Защото всяка нощ
аз говоря на луната,
все още опитвайки се да те достигна.

С надеждата, че ти
ще бъдеш от другата страна,
говорейки на мен.
Или... съм глупак,
който седи сам,
говорейки на луната.

Още от този изпълнител(и)