Емил Димитров - Балада за българката


Текст на песента

Майки мои святи и пресвяти
с мигли, натежали от умора,
вий сте ни родили на земята
и от мъката ви станали сме хора.
 
Вий, невести святи и пресвяти
с устни румени, с коси превити,
с тях сте ни покривали челата
в дни нерадостни, във дни честити.
 
Българки със самодивско мляко,
с огън меч и обич са калени.
С вярата си пазихте земята
и за вас легенди са родени.
 
Не ревнувайте мъжете чернооки
от шума на конското копито.
Ще се върнем в дворите широки,
няма вино руйно ненапито.
 
Няма мъжка кръв у нас спокойна,
само мъртвите покой ги чака.
Във гърди гори балкански огън
и разтапя в нас сърца от злато.
 
Ех, ти, майко свята и пресвята!
Ех, невесто свилена и мила!
Ех, Българийо най-скъпа на земята,
ти си наша кръв, живот и сила!
 
Българки със самодивско мляко,
с огън меч и обич са калени.
С вярата си пазихте земята
и за вас легенди са родени.
 
Не ревнувайте мъжете чернооки
от шума на конското копито.
Ще се върнем в дворите широки,
няма вино руйно ненапито.

Още от този изпълнител(и)