Акварела - Коледна елха


Текст на песента

Коледна елха, обляна в светлина
Колко ли неща знае, но не казва тя?
В клоните се крие душата на дете,
С чисто озарено, в очакване лице.

Да бъдем заедно, заедно,
Братя и сестри, майки и бащи,
Както преди, както винаги преди по Коледа.
Да бъдем заедно
Дядовци и баби, стари и млади,
Както преди и завинаги по Коледа.

Братя и сестри, приятели добри,
вятърът отвя далече по света.
Лоши или добри, но заедно в мечтите си,
щом имате сърце, подайте си ръце.
Злото забравете и грешките простете.
В този светъл ден, аз искам да си с мен.
Истина една, чакате в нощта,
по Коледа в дома стои една елха.

Да бъдем заедно, заедно,
Братя и сестри, майки и бащи,
Както преди, както винаги преди по Коледа.
Да бъдем заедно
Дядовци и баби, стари и млади,
Както преди и завинаги по Коледа.

Злото забравете и грешките простете.
В този светъл ден, аз искам да си с мен.
Истина една, чакате в нощта,
по Коледа в дома стои една елха.

Да бъдем заедно, заедно,
Братя и сестри, майки и бащи,
Както преди, както винаги преди по Коледа.
Да бъдем заедно
Дядовци и баби, стари и млади,
Както преди и завинаги по Коледа.

Да бъдем заедно, заедно,
Братя и сестри, майки и бащи,
Както преди, както винаги преди по Коледа.
Да бъдем заедно
Дядовци и баби, стари и млади,
приятели добри, както преди по Коледа.


Още от този изпълнител(и)