Stoian Kaev - Kali превод на песента


Текст на песента

The mystery of the victim
the hunter of rituals
the hand that swings the swing

the mysticism of time
the force that
orbits the earth

the emptiness of time
sitting still


Превод


Тайната на жертвата
ловецът на ритуали
ръката, която люлее люлката

мистиката на времето
силата която обикаля земята

празнотата на времето
седнала неподвижно

Още от този изпълнител(и)