Valerie Broussarf - A LIttle Wicked превод на песента


Текст на песента

That's what he calls me
'Cause that's what I am
That's what I am


No one calls you honey
When you're sitting on a throne
No one calls you honey
when you're sitting on a throne
Beware the patient woman,
'cause this much I know
No one calls you honey
when you're sitting on a throne


One of these days a comin',
I'm gonna to take that boy's crown
There's a serpent in these still waters,
lying deep down
To that King I will bow,
at least for now
One of these days a comin',
I'm gonna to take that boy's crown


'Cause I am, I am
A Little Wicked
I am, yes, I am
Hands red, hands red
Just like you said
I am, A Little Wicked


No one calls you honey
when you're sitting on a throne
I'll be high up in that tower,
he'll be down there getting stoned
Beware the patient woman,
'cause this much I know
No one calls you honey
when you're sitting on a throne
'
Cause I am, I am
A Little Wicked
I am, I am
Hands red, hands red
Just like you said
I am, A Little Wicked


As I lay me down to sleep
I will not scream, I will not weep
If he should die before he wakes
I'll pray the Lord his soul to take


‘Cause I am, I am a little wicked
I am, yes, I am
Hands red, hands red just like he said
I am a little wicked


No one calls you honey
when you're sitting on a throne
No one calls you honey
when you're sitting on a throne

Превод

Малко порочна
Така ме нарича той
Защото съм точно такава
Точно такава съм

Никой не те нарича мила,
Когато стоиш на трон
Никой не те нарича мила,
Когато стоиш на трон
Пази се от търпеливата жена
Защото това го знам добре
Никой не те нарича мила,
Когато стоиш на трон


Идва един от онези дни
Ще взема короната на това момче
Има змия в тези спокойни води
Която лежи на дълбоко
Ще се покланям пред Краля,
Поне засега
Идва един от онези дни
Ще взема короната на това момче


Защото съм, аз съм
Малко порочна
Аз съм, да, аз съм
С кръв по ръцете, с кръв по ръцете
Точно както той каза
Аз съм малко порочна


Никой не те нарича мила,
Когато стоиш на трон
Ще бъде висока в тази кула
Той ще бъде там долу, замаян
Пази се от търпеливата жена
Защото това го знам добре
Никой не те нарича мила,
Когато стоиш на трон


Защото съм, аз съм
Малко порочна
Аз съм, да, аз съм
С кръв по ръцете, с кръв по ръцете
Точно както той каза
Аз съм малко порочна


As I lay me down to sleep
I will not scream, I will not weep
If he should die before he wakes
I'll pray the Lord his soul to take


Когато си легна да спя
Няма да викам, няма да плача
Ако той трябва да умре, преди да се събуди
Ще се моля на Бог, да прибере душата му


Защото съм, аз съм
Малко порочна
Аз съм, да, аз съм
С кръв по ръцете, с кръв по ръцете
Точно както той каза
Аз съм малко порочна

Никой не те нарича мила,
Когато стоиш на трон
Никой не те нарича мила,
Когато стоиш на трон

Още от този изпълнител(и)