Elle King - Where the Devil don't go превод на песента


Текст на песента

Cast me down where the devil don't go
Devil don't go where I make my home
Cast me down where the devil don't go
Devil don't go where I make my home


Drown my woes in a lake of fire
Sing a song gonna take me higher
Drown my woes in a lake of fire
Sing a song gonna take me higher


Good lord turned his back on me
Lucifer gonna set me free
Good lord turned his back on me
Lucifer gonna set me free


It's a mean world that I've known
Never got no good doing what I'm told
It's a mean world that I've known
Now you'll find me where the devil don't go
Where the devil don't go


Preacher man won't cut no slack
Called my demons but gave them back
Preacher man won't cut no slack
Called my demons but gave them back


Bruised my knees getting down to pray
Won't repent til my judgement day
Bruised my knees getting down to pray
Won't repent til my judgement day


It's a mean world that I've known
Never got no good doing what I'm told
It's a mean world that I've known
Now you'll find me where the devil don't go
Where the devil don't go


Cast me down where the devil don't go
Devil don't go where I make my home
Cast me down where the devil don't go
Devil don't go where I make my home


It's a mean world that I've known
Never got no good doing what I'm told
It's a mean world that I've known
Now you'll find me where the devil don't go


It's a mean world that I've known
Never got no good doing what I'm told
It's a mean world that I've known
Now you'll find me where the devil don't go
Where the devil don't go

Превод

Изпратете ме там, където дявола не ходи
Дявола не ходи там, където правя своя дом
Изпратете ме там, където дявола не ходи
Дявола не ходи там, където правя своя дом

Ще удавя неволите си в огненото езеро
Ще изпея песен, тя ще ме издигне
Ще удавя неволите си в огненото езеро
Ще изпея песен, тя ще ме издигне


Добрият бог ми обърна гръб
Луцифер ще ме освободи
Добрият бог ми обърна гръб
Луцифер ще ме освободи


Зъл е света,който познавам
Не получих нищо добро, правейки каквото ми се каже
Зъл в света, който познавам
Сега ще ме намерите там, където дявола не ходи
Където дявола не ходи


Проповедника няма да ми даде свобода
Повиха демоните си, но ги отпратих
Проповедника няма да ми даде свобода
Повиха демоните си, но ги отпратих


Охлузих коленете си от молитви
Няма да се разкая до деня на моя съд
Охлузих коленете си от молитви
Няма да се разкая до деня на страшния ми съд


Зъл е света,който познавам
Не получих нищо добро, правейки каквото ми се каже
Зъл в света, който познавам
Сега ще ме намерите там, където дявола не ходи


Зъл е света,който познавам
Не получих нищо добро, правейки каквото ми се каже
Зъл в света, който познавам
Сега ще ме намерите там, където дявола не ходи
Където дявола не ходи

Още от този изпълнител(и)