Кристиан - Поредна лъжа


Текст на песента

Всичко от преди,
сега е скрито - дори изтрито.
Пътеки от сълзи, не ми показвай -
какво доказваш?
С вината до тук, разделяй я с друг,
на серийна лъжкиня не, не вярвай - луд.
Вината за теб, е избор за мен,
да бъда вече силен, а не ранен.
И поредна лъжа очаквам сега,
можеш и още, и какво от това?
Поредна лъжа - не ме заболя,
себе си губиш - как се чувстваш сега?
Ще ме нападаш ли? Губиш само ти.
Ще се откажеш ли, слушай - все едно.
На дъното си сам, ще ти призная от опит зная.
Изпращаш ме до там, но ти оставаш, аз се изправям.
И тръгвам напред, без рани от теб,
а серийно прощаващия няма го в мен.
Вината за теб, е избор за мен,
да бъда вече силен, а не ранен.
И поредна лъжа очаквам сега,
можеш и още, и какво от това?
Поредна лъжа - не ме заболя,
себе си губиш - как се чувстваш сега?
Ще ме нападаш ли? Губиш само ти.
Ще се откажеш ли, слушай - все едно.
B cпомена пак на моята ръка.
В леглото ти от
Загуби това, сега заболя,
за всичко с мене - в тебе търси вина.
И поредна лъжа очаквам сега,
можеш и още, и какво от това?
Поредна лъжа - не ме заболя,
себе си губиш - как се чувстваш сега?
Ще ме нападаш ли? Губиш само ти.
Ще се откажеш ли, слушай - все едно.
Ще ме нападаш ли? Губиш само ти.
Ще се откажеш ли, слушай - все едно.

Още от този изпълнител(и)