Детски Песнички - Камилска история


Текст на песента

1. Три камили на кокили
във пустинята решили
кражданки да станат вече,
защото много им напече.


2. ,,Стига толкоз пек и пясък –
във града ще влезем с блясък.
Всички там ще покорим
с чара си неустоим."


3. И нагиздили се те
с нови дрехи от ламе.
Тъй добре се пременили –
ха кажи, че са камили.


4. Сред отбрано общество
насред всяко тържество
те били желани гости...
Говор: Колкото и да са прости.


5. Но не щеш ли, баба Зима
сняг навяла през комина
и на тях им домъчняло
за любимата пустиня.


6.,,Ах, защо да мръзнем тука?
Гледай ти каква е скука,
я да ставаме завчас,
да си ходиме у нас."


7. И ето – нашите камили
гордо гърбици извили
и към родната пустиня
те се запътили.

Още от този изпълнител(и)