Нелина и Николай Славеев - Благуно дейче мори


Текст на песента

Николай Славеев:
Благуно дейче, мори, пожаранче!
Отвори ми джамни пенджер,
Сакам да те видам яз!


Нелина:
Дей гиди, Аце, море аджамио!
Що да ти отворам пенджер,
Кога не те сакам яз!


Николай Славеев:
Благуно дейче, мори, пожаранче.
Ке продадам бърза коня,
Само да те любам яз!


Нелина:
Дей гиди, Аце, море аджамио.
Не продавай бърза коня,
Тебе не те любам яз! (x2)


Николай Славеев:
Благуно дейче, мори, пожаранче.
Ке продадам сарай кукя
Само да те вземам яз! (x2)


Нелина:
Дей гиди, Аце, море аджамио.
Не продавай сара кукя,
Тебе не те сакам яз,
Я си имам друго либе,
Него си го сакам яз!


Двамата:
Я си имам друго либе,
Него си го сакам яз!

Още от този изпълнител(и)