THE CHAINSMOKERS - Paris превод на песента


Текст на песента

We were staying in Paris
To get away from your parents
And I thought, "Wow, if I could take this in a shot right now
I don't think that we could work this out."


Out on the terrace
I don't know if it's fair but I thought, "How could I let you fall by yourself
While I'm wasted with someone else?"


If we go down then we go down together
They'll say you could do anything
They'll say that I was clever
If we go down then we go down together
We'll get away with everything
Let's show them we are better
Let's show them we are better
Let's show them we are better


We were staying in Paris
To get away from your parents
You look so proud standing there with a frown and a cigarette
Posting pictures of yourself on the Internet


Out on the terrace
We breathe in the air of this small town
On our own cuttin' class for the thrill of it
Getting drunk on the past we were livin' in


If we go down then we go down together
They'll say you could do anything
They'll say that I was clever
If we go down then we go down together
We'll get away with everything
Let's show them we are better


Let's show them we are
Show them we are
Show them we are
Show them we are
Let's show them we are better


We were staying in Paris


Let's show them we are better
Let's show them we are
Show them we are
Show them we are
Show them we are
Let's show them we are better


If we go down then we go down together
They'll say you could do anything
They'll say that I was clever
If we go down then we go down together
We'll get away with everything
Let's show them we are better


We were staying in Paris (if we go down)
We were staying in Paris (if we go down)
We were staying in Paris (if we go down)
We were staying in Paris (if we go down)
Let's show them we are better
We were staying in Paris


Let's show them we are better
Let's show them we are better
If we go down
Let's show them we are better
If we go down
Let's show them we are better
If we go down
Let's show them we are better
Let's show them we are better

Превод

Бяхме останали в Париж
За да се измъкнем от родителите ти
И си помислих "Уау, ако можех да се възползвам от това сега
Не мисля, че нещо щеше да стане между нас"

Отвън на терасата
Не знам дали е почтено, но си помислих как можах да ти позволя да си тръгнеш
Доокато се забавлявах с друга


Ако тръгнем надолу, тръгваме заедно
Хората ще кажат, че би направила всичко
За мен ще кажат, че съм бил умен
Ако тръгнем надолу, тръгваме заедно
Ще се справим с всичко
Нека им покажем, че сме по-добри
Нека им покажем, че сме по-добри
Нека им покажем, че сме по-добри


Бяхме останали в Париж
За да се измъкнем от родителите ти
Изглеждаше така горда седеше там намръщена и с цигара
Публикуваше свои снимки в интернет


Отвън на терасата
Вдишвахме въздухът на малкият град
Искахме да изживеем всичко отново
Да се напием за миналото, в което живеем


Ако тръгнем надолу, тръгваме заедно
Хората ще кажат, че би направила всичко
За мен ще кажат, че съм бил умен
Ако тръгнем надолу, тръгваме заедно
Ще се справим с всичко
Нека им покажем, че сме по-добри


Нека им покажем, че сме
Да покажем, че сме
Да покажем, че сме
Да покажем, че сме
Нека им покажем, че сме по-добри


Бяхме останали в Париж


Нека им покажем, че сме по-добри
Нека им покажем, че сме
Да покажем, че сме
Да покажем, че сме
Да покажем, че сме
Нека им покажем, че сме по-добри


Ако тръгнем надолу, тръгваме заедно
Хората ще кажат, че би направила всичко
За мен ще кажат, че съм бил умен
Ако тръгнем надолу, тръгваме заедно
Ще се справим с всичко
Нека им покажем, че сме по-добри


Бяхме останали в Париж (Ако тръгнем надолу)
Бяхме останали в Париж (Ако тръгнем надолу)
Бяхме останали в Париж (Ако тръгнем надолу)
Бяхме останали в Париж (Ако тръгнем надолу)


Нека им покажем, че сме по-добри
Нека им покажем, че сме по-добри
Ако тръгнем надолу
Нека им покажем, че сме по-добри
Ако тръгнем надолу
Нека им покажем, че сме по-добри
Ако тръгнем надолу
Нека им покажем, че сме по-добри
Нека им покажем, че сме по-добри

Още от този изпълнител(и)