BassMania - You Know The Best Things превод на песента


Текст на песента

You know the best things...


You know the best things in life are free
Boy, you and I, we were meant to be...
Boy, you and I, we were meant to be...
Forever...


You
And I
Were meant
To be...

Превод

Ти знаеш най-хубавите неща...

Ти знаеш най-хубавите неща, в живота са безплатни
Момче, ти и аз, било е предназначено да бъдем...
Момче, ти и аз, било е предназначено да бъдем...
Завинаги...


Ти
и Аз
е предназначено
да бъдем...

Още от този изпълнител(и)