Ed Sheeran - Save Myself превод на песента


Текст на песента

I gave all my oxygen to people that could breathe
I gave away my money and now we don't even speak
I drove miles and miles, but would you do the same for me?
Oh, honestly?
Offered off my shoulder just for you to cry upon
Gave you constant shelter and a bed to keep you warm
They gave me the heartache and in return I gave a song
Its goes on and on
Life can get you down so I just numb the way it feels
I drown it with a drink and out-of-date prescription pills
And all the ones that love me they just left me on the shelf
No farewell
So before I save someone else, I've got to save myself
I gave you all my energy and I took away your pain
'Cause human beings are destined to radiate or dream
What line do we stand upon 'cause from here looks the same?
And only scars remain
Life can get you down so I just numb the way it feels
I drown it with a drink and out-of-date prescription pills
And all the ones that love me they just left me on the shelf
No farewell
So before I save someone else, I've got to save myself
But if don't
Then I'll go back
To where I'm rescuing a stranger
Just because they needed saving just like that
Oh, I'm here again
Between the devil and the danger
But I guess it's just my nature
My dad was wrong
'Cause I'm not like my mum
'Cause she'd just smile and I'm complaining in a song
But it helps
So before I save someone else
I've got to save myself
Life can get you down so I just numb the way it feels
I drown it with a drink and out-of-date prescription pills
And all the ones that love me they just left me on the shelf
No farewell
So before I save someone else, I've got to save myself
And before I blame someone else, I've got to save myself
And before I love someone else, I've got to love myself
Превод

Дадох всичкия си кислород на хора, които можеха да дишат
Дадох всичките си пари, а сега дори не си говорим
Карах километри след километри, но ти би ли направил/а същото?
О, честно?
Предлагах ти рамо, на което да поплачеш
Давах ти постоянен подслон и легло, което да те топли
Те ми дадоха мъка и в замяна аз давам тази песен
Тя продължава
Живота може да те сломи за това аз притъпявам начина, по който ме кара да се чувствам
Давя го в питие или лекарства с рецепта с изтекъл срок на годност
И всички, които ме обичаха, те просто ме оставиха на рафта
Без сбогувания
За това преди да спася някой друг, трябва да спася себе си
Дадох ти цялата си енергия и взех цялат ти болка
Защото човешките същества за създадени да излъчват или мечтаят
Върху каква линия стоим, защото от тук изглежда една и съща?
И само белезите остават
Живота може да те сломи за това аз притъпявам начина, по който ме кара да се чувствам
Давя го в питие или лекарства с рецепта с изтекъл срок на годност
И всички, които ме обичаха, те просто ме оставиха на рафта
Без сбогувания
За това преди да спася някой друг, трябва да спася себе си
Но ако не го направя
Тогава ще се върна
Към времето, когато спасявам непознат
Просто защото имаха нужда от спасяване просто така
О, пак съм тук
Между дявола и опасността
Но предполагам това е просто моята природа
Бащами грешеше
Защото не съм като майка си
Защото тя би се усмихнала, а аз се оплаквам в песен
Но това помага
За това преди да спася някой друг
Трябва първо да спася себе си
Живота може да те сломи за това аз притъпявам начина, по който ме кара да се чувствам
Давя го в питие или лекарства с рецепта с изтекъл срок на годност
И всички, които ме обичаха, те просто ме оставиха на рафта
Без сбогувания
За това преди да спася някой друг, трябва да спася себе си
И преди да обвиня някого другиго, трябва да спася себе си
И преди да заобичам някого другиго, трябва да заобичам себе си

Още от този изпълнител(и)