Ed Sheeran - Dive превод на песента


Текст на песента

Maybe I came on too strong
Maybe I waited too long
Maybe I played my cards wrong
Oh just a little bit wrong
Baby I apologise for it
I could fall or I could fly
Here in your aeroplane
I could live, I could die
Hanging on the words you say
I've been known to give my all
And jumping in harder than
10,000 rocks on the lake
So don't call me baby
Unless you mean it
Don't tell me you need me
If you don't believe it
So let me know the truth
Before I dive right into you
You're a mystery
I have travelled the world
And there's no other girl like you, no one
What's your history?
Do you have a tendency to lead some people on?
Cause I heard you do
I could fall or I could fly
Here in your aeroplane
I could live, I could die
Hanging on the words you say
I've been known to give my all
And lie awake, every day
Don't know how much I can take
So don't call me baby
Unless you mean it
Don't tell me you need me
If you don't believe it
So let me know the truth
Before I dive right into you
I could fall or I could fly
Here in your aeroplane
I could live, I could die
Hanging on the words you say
I've been known to give my all
Sitting back, looking at
Every mess that I made
So don't call me baby
Unless you mean it
Don't tell me you need me
If you don't believe it
So let me know the truth
Before I dive right into you
Before I dive right into you
Before I dive right into you
Превод

Може би прекалих
Може би чаках твърде дълго
Може би изиграх картите си погрешно
О, само малко по-грешно
Мило съжалявам за което
Мога да падна или да полетя
Тук във твоя самолет
Мога да оживея, мога да умра
Висейки на думите, които изричаш
Известен съм с това, че давам всичко от себе си
И скачам вътре по-силно от
10 000 скали в езерото
За това не ме наричай мило
Освен ако не го мислиш
Не ми казвай, че имаш нужда от мен
Ако не го вярваш
За това кажи ми истината
Преди да се гмурна направо вътре в теб
Ти си мистерия
Обиколил съм света
И няма друго момиче като теб, никоя
Каква е историята ти?
Имаш ли тенденцията да даваш надежда?
Защото чух че я имаш
Мога да падна или да полетя
Тук във твоя самолет
Мога да оживея, мога да умра
Висейки на думите, които изричаш
Известен съм с това, че давам всичко от себе си
И лежа буден, всеки ден
Не знам колко още мога да издържа
За това не ме наричай мило
Освен ако не го мислиш
Не ми казвай, че имаш нужда от мен
Ако не го вярваш
За това кажи ми истината
Преди да се гмурна направо вътре в теб
Мога да падна или да полетя
Тук във твоя самолет
Мога да оживея, мога да умра
Висейки на думите, които изричаш
Известен съм с това, че давам всичко от себе си
Облегнат назад, гледайки към
Всички бъркотии, които създадох
За това не ме наричай мило
Освен ако не го мислиш
Не ми казвай, че имаш нужда от мен
Ако не го вярваш
За това кажи ми истината
Преди да се гмурна направо вътре в теб
Преди да се гмурна направо вътре в теб
Преди да се гмурна направо вътре в теб

Още от този изпълнител(и)