Иван Дяков - Петруно пиле шарено


Текст на песента

Петруно, пиле шарено, /2/
де гиди ягне галено! /2/
Петрунините очици /2/
те чинат шепа жълтици! /2/
Петруно, пиле шарено,
защо си толкоз убаво,
От Бога ли си паднало
или в градинка никнало?!
Лудо ле лудо та младо!
Не съм от небо паднало,
не съм в градинка никнало!
И мене майка родила /2/
и мене като тебе./2/
Кога ме майка родила /2/
в градина се е сдобила /2/
За топола се държала
към яболка е гледала!
Затуй съм тънка висока, /2/
затуй съм бяла, цървена! /2/

Още от този изпълнител(и)