Ашли - Мома е мома родила


Текст на песента

Мома е мома родила, с ален го мендил повила,
в друг му йе люлка сторила и песен му йе запела.

Нани ми, нани, дощерко, големка да ми нарастеш,
големка да ми нарастеш, на осемнайсет годинки.

Ага са с дружки събереш, със твойне дружки, лефтери,
те ща та доще попитат: "Кой ти е твоен бубайко?"

А ти им речи, дощерко, йе немам стари бубайко,
мен ма йе майка украла, ваз коса, още ваз жотва.


Още от този изпълнител(и)