Bebe Rexha и Cash Cash - Take me home превод на песента


Текст на песента

I'm falling to pieces
But I need this
Yeah, I need this
You're my fault
My weakness
When did you turn so cold
You cut me down to the bone
Now you're dancing
All over my soul
I'm falling to pieces
To pieces, to pieces
But I still stay cause you're the only thing I know
So won't you take, oh, won't you take me home
Take me home, home, home
Take me home, home, home
Take me
Take me
Take me
Take me
Take me home (home, home, home)
Round in circles
Here we go
With the highest highs
And the lowest lows
But no one shakes me like you do
My best mistake was you
You're my sweet affliction
Cause you hurt me right
But you do it nice
Round in circles
Here we go
Oh yeah
But I still stay cause your the only thing I know
So won't you take, oh, won't you take me home
Take me home, home, home
Take me home, home, home
Take me
Take me
Take me
Take me
Take me home, home, home
Take me home, home, home
Take me
Take me, I still stay, oh, won't you take me home
Take me home. )
Превод

Разпадам се на парчета
Но имам нужда от това
Да, имам нужда от това
Ти си моя вина
Моята слабост
Кога стана толкова студено
Ти ме отряза до костите
Сега танцуваш
На цялата ми душа
Разпадам се на парчета
На парчета, на парчета
Но все още оставам, защото ти си единственото, което знам
Така че няма да вземете, о, няма ли да ме заведете у дома?
Вземи ме у дома, у дома, вкъщи
Вземи ме у дома, у дома, вкъщи
Вземи ме
Вземи ме
Вземи ме
Вземи ме
Вземи ме у дома (дом, дом, дом)
Около кръговете
Ето ни
С най-високите върхове
И най-ниските
Но никой не ме разтърсва като теб
Най-добрата ми грешка беше ти
Ти си моята сладка скръб
Защото ме нарани добре
Но го правиш хубаво
Около кръговете
Ето ни
о да
Но аз все още оставам да ви причинявам единственото, което знам
Така че няма да вземете, о, няма ли да ме заведете у дома?
Вземи ме у дома, у дома, вкъщи
Вземи ме у дома, у дома, вкъщи
Вземи ме
Вземи ме
Вземи ме
Вземи ме
Вземи ме у дома, у дома, вкъщи
Вземи ме у дома, у дома, вкъщи
Вземи ме
Вземи ме, все още стоя, о, няма ли да ме заведеш у дома
Заведи ме вкъщи.

Още от този изпълнител(и)