Росица Пейчева - Пилето ми пее


Текст на песента

Пилето ми пее рано на сабайле,
рано на сабайле, рано призори.
та ми разбудило младата невеста,
младата невеста що ми сладко спи.


Стани ми, стани, ти, млада невесто,
Конче да ми ми впрегнеш, далек' ке одам.
Яс ке си одам много надалеко,
много надалеко, града Стамбула.


Рачай, порачай, ти, млада невесто,
що да ти купам от град Стамбула.
Дали пари сакаш, или писмо сакаш,
или мен ме сакаш дома да дойда.


Нито пари сакам, нито писмо сакам,
най те тебе сакам дома да дойдеш.
парите се арчат, писмата се кинат,
любовта е вечна, вечна до гроба.

Още от този изпълнител(и)