Miley Cyrus - Malibu превод на песента


Текст на песента

I never came to the beach, or stood by the ocean
I never sat by the shore, under the sun with my feet in the sand
But you brought me here and I'm happy that you did
'Cause now I'm as free as birds catching the wind
I always thought I would sink, so I never swam
I never went boatin', don't get how they are floatin'
And sometimes I get so scared of what I can't understand


[Chorus]
But here I am, next to you
The skies so blue in Malibu
Next to you in Malibu
Next to you


[Verse 2]
We watched the sun go down as we were walking
I'd spent the rest of my life standing here talking
You would explain the current, as I try to smile
Hoping I just stay the same, and nothing will change
And it'll be us, just for a while
Do we even exist?
That's when I make the wish, to swim away with the fish
Is it supposed to be this hot all summer long?
I never would've believed you if three years ago you told me
I'd be here writing this song


[Chorus]
But here I am, next to you
The skies so blue in Malibu
Next to you in Malibu
Next to you
Next to you
The skies so blue in Malibu
Next to you


[Outro]
We are just like the waves that flow back and forth
Sometimes I feel like I'm drowning
And you're there to save me
And I wanna thank you with all of my heart
It's a brand new start
A dream come true in Malibu

Превод

Никога не съм била на плажа и не съм стояла край океана.
Никога не съм седяла на брега, под слънцето, докато краката ми са в пясъка.
Но ти ме доведе тук и съм щастлива, че го направи.
Защото сега съм свободна като птиците, гонещи вятъра.
Винаги мислех, че ще потъна, затова никога не плувах.
Никога не съм плавала с лодка, не разбирах как се носят.
И понякога бях толкова уплашена от нещата, които не разбирам.

Но ето ме тук, до теб.
Небето е толкова синьо в Малибу.
До теб, в Малибу.
До теб.

Докато вървяхме наблюдавахме как слънцето залязва.
Бих прекарала остатъка от живота си тук, говорейки.
Ти би ми обяснявал теченията, докато аз се опитвам да се усмихвам.
Надявайки се да си остана същата и нищо да не се промени.
И ще бъдем само двамата за известно време.
Съществуваме ли изобщо?
Точно тогава ще си пожелая да отплувам далече заедно с рибите.
Трябва ли да бъде толкова топло цялото лято?
Никога нямаше да повярвам ако преди три години ми беше казал
Че ще бъда тук и ще пиша тази песен.

Но ето ме тук, до теб.
Небето е толкова синьо в Малибу.
До теб, в Малибу.
До теб.
До теб.
Небето е толкова синьо в Малибу.
До теб.

Ние сме като вълните, движещи се напред и назад.
Понякога се чувствам сякаш се давя.
И ти си тук, за да ме спасиш.
И искам да ти благодаря с цялото си сърце.
Това е чисто ново начало.
Една сбъдната мечта, в Малибу.

Още от този изпълнител(и)