James Arthur - Can I be him превод на песента


Текст на песента

You walked into the room and now my heart has been stolen
You took me back in time to when I was unbroken
Now you're all I want
And I knew it from the very first moment
'Cause a light came on when I heard that song and I want you to sing it again
I swear that every word you sing, you wrote them for me
Like it was a private show, but I know you never saw me
When the lights come on and I'm on my own
Will you be there to sing it again?
Could I be the one you talk about in all your stories
Can I be him?
I heard there was somone but I know he don't deserve you
If you were mine I'd never let anyone hurt you, no, no
I wanna dry those tears, kiss those lips
It's all that I've been thinking about
'Cause a light came on when I heard that song and I want you to sing it again
I swear that every word you sing, you wrote them for me
Like it was a private show, but I know you never saw me
When the lights come on and I'm on my own
Will you be there to sing it again
Could I be the one you talk about in all your stories?
Can I be the one?
Can I be the one?
Can I be the one?
Oh, can I, can I be him?
Won't you sing it again?
Oh, when you sing it again
Can I be him?
Oh, sing it again, yeah
Oh, when you sing it again
Can I be him?
I swear that every word you sing, you wrote them for me
Like it was a private show, but I know you never saw me
When the lights come on and I'm on my own
Will you be there, will you be there?
Can I be the one you talk about in all your stories
Can I be him
Can I be him?
Can I be him?
Can I be him?
Превод

Влезе в стаята и сега сърцето ми е отнето.
Върна ме назад във времето, когато бях цял.
Сега си всичко, което искам.
И го знаех от първия момент.
Защото се появи светлина когато чух тази песен и искам да я изпееш отново.
Кълна се, че всяка дума, която изпееш, си я написала за мен.
Сякаш беше лично шоу, но знам, че никога не ме виждаше.
Когато светлините се появят и аз съм сам..
Ще бъдеш ли там, за да пееш отново?
Мога ли да бъда този, за когото разказваш във всичките ти истории?
Мога ли да съм него?
Чух, че има някой, но знам, че той не те заслужава.
Ако беше моя никога не бих допуснал някой да те нарани.
Искам да избърша сълзите ти, да целуна устните.
Само за това мисля.
Защото се появи светлина, когато чух тази песен и искам да я изпееш отново.
Кълна се, че всяка дума, която изпееш, си я написала за мен.
Сякаш беше лично шоу, но знам, че никога не ме виждаше.
Когато светлините се появят и аз съм сам..
Ще бъдеш ли там, за да пееш отново?
Мога ли да бъда този, за когото разказваш във всичките ти истории?
Мога ли да съм единствения?
Мога ли да съм единствения?
Мога ли да съм единствения?
Мога ли, мога ли да съм него?
Няма ли да я изпееш отново?
О, когато я изпееш отново.
Мога ли да съм него?
О, когато я изпееш отново, да.
О, когато я изпееш отново.
Мога ли да съм него?
Кълна се, че всяка дума, която изпееш, си я написала за мен.
Сякаш беше лично шоу, но знам, че никога не ме виждаше.
Когато светлините се появят и аз съм сам.
Ще бъдеш ли там, ще бъдеш ли там?
Мога ли да бъда този, за когото разказваш във всичките ти истории?
Мога ли да съм него?
Мога ли да съм него?
Мога ли да съм него?
Мога ли да съм него?

Още от този изпълнител(и)