Miley Cyrus - Younger Now превод на песента


Текст на песента

Feels like I just woke up
Like all this time I've been asleep
Even though it's not who I am
I'm not afraid of who I used to be
No one stays the same
You know what goes up must come down
Change is a thing you can count on
I feel so much younger now
Feels like I've been living in a dream
But never make it to the end
My eyes open when they feel the light
It's always right before I'm about to scream
No one stays the same
You know what goes up must come down
Change is a thing you can count on
I feel so much younger now
What goes up must come down
What goes up must come down
What goes up must come down
What goes up must come down (yeah)
No one stays the same
You know what goes comes back around
Change is a thing you can count on
I feel so much younger now
I feel so much younger now
I feel so much younger now
Превод

Чувствам се все едно току-що съм се събудила
Като че ли през цялото това време съм спала
Въпреки че не бях себе си
Не се страхувам от това, което бях
Никой не остава същият
Знаеш, че това, което се издига, трябва да се приземи
Промяната е нещо, на което може да разчиташ
Чувствам се много по-млада сега
Чувствам се все едно съм живяла в сън
Но никога не съм стигала до края
Очите ми се отварят, когато почувстват светлината
Винаги точно преди да изкрещя
Никой не остава същият
Знаеш, че това, което се издига, трябва да се приземи
Промяната е нещо, на което може да разчиташ
Чувствам се много по-млада сега
Това, което се издига, трябва да се приземи
Никой не остава същият
Знаеш, че това, което се издига, трябва да се приземи
Промяната е нещо, на което може да разчиташ
Чувствам се много по-млада сега

Още от този изпълнител(и)