DARA - Развалено гювече превод на песента


Текст на песента

Не знам дали си моето момче,
или развалено гювече,
слънцето яко ми пече,
пипето здраво ми сече,
ти подари ми плюшено мече,
но аз предпочетох развалено гювече.
Припев:
Звънкам на техника,
кво се случва вика,
рекох кранчето тече,
зле е като развалено гювече.
Изпращам вашите,
хвърлям гащите,
тялото ми те влече,
но първо забъркай развалено гювече,
хищна котка съм,
напита с водка съм,
не те разбирам и т'ва к'во ще рече,
дай ми само развалено гювече!
Припев:
Звънкам на техника,
кво се случва вика,
рекох кранчето тече,
зле е като развалено гювече.
Превод

I do not know if you are my boy,
Or spoiled pot,
The sun keeps baking me,
The pipette firmly cuts me,
You gave me a teddy bear,
But I chose a broken pot.
Chorus:
I call the equipment,
What happens crying,
I called the tap running,
It is like a broken pot.
I send yours,
I throw my pants,
My body is dragging you,
But first mess up a broken pot,
I'm a predatory cat,
I asked with vodka,
I do not understand you, and that's what it means,
Just give me a broken pot!
Chorus:
I call the equipment,
What happens crying,
I called the tap running,
It is like a broken pot.

Още от този изпълнител(и)