Pavell и Venci Venc' и Михаела Маринова - Листата падат превод на песента


Текст на песента

Листата падат, падат във реката
А реката ги отнася бавно
Спомените карат хората да страдат
Понякога съдбата действа странно
Ауу как си, аууу с кой си
Чух от някой колко си щастлив
Но листата падат бавно
Те падат с мен, с мен
Все пак благодаря за всичко
Което си ми дал
На стената ми висят успехи
В гардероба няма вече твои дрехи
Кел файда от тоя скъп апартамент
Ей го на, изпразни се в един момент
Два куфара и четири стени не правят дом
Китара със скъсани струни не прави тон
Знам, че снимките ти са само за фон
Там където седеше на своя трон
Сега е празна маса в празна кухня
Искам просто да избухна
Да превърна всичко в тухли
Всичко свърши, но точно тук ли
На моя праг твойте обувки
На моя врат твойте целувки
Чак сега разбрах какъв глупак съм
Изобщо как смееш да питаш как съм
Ауу как си, аууу с кой си
Чух от някой колко си щастлив
Но листата падат бавно
Те падат с мен, с мен
Все пак благодаря за всичко
Което си ми дал
В тъмна стая мисля си за теб
Дали без мене ще си по добре
Гледам снимки липсваш повече
Не гледам снимки липсваш още повече
След всеки наш скандал оправдание
Уж заедно, а на разстояние
За мене по-красива си от северно сияние
Любима моя, всички ни изкарваха какви ли не
Твърде много възи, твърде много късахме въжето
И сълзите капещи за тебе пълнят и морето
А мечтите като хиляди фенери във небето гаснат
С пламъка красив, но твърде кратък
Камък по камък, проблемите ни правят замък
Познаваш ме такъв съм си от малък - труден залък
Не вярвай на всичко, което хората ти казват
На снимки съм щастлив от вътре спомени ме смазват
Ауу как си, аууу с кой си
Чух от някой колко си щастлив
Но листата падат бавно
Те падат с мен, с мен
Все пак благодаря за всичко
Което си ми дал
Превод

The leaves are falling
Falling in the river
The river takes them slowly
The memories make people suffer
Sometimes the destiny has odd ways

Awoo, how are you
Awoo, with whom are you
I heard from somebody how happy you are
But the leaves are falling slowly
They fall with me, with me

Nevertheless, thank you
For everything you gave me

Successes are hanging on my wall
There are no clothes of yours in the closet any more
What is the use of this expensive flat
Here it is, it emptied in a moment

Two suitcases and four walls do not make a home
A quitar with broken strings doesn't give a sound
I know that your pictures are just for background
There where you were sitting on your throne

On empty table in empty kitchen
I just want to blow up
To turn everything in bricks
It is all over, but should it be here exactly

On my doorstep your shoes
On my neck your kisses
Just now I understood what a fool am I
How dare you ask how am I

Awoo, how are you
Awoo, with whom are you
I heard from somebody how happy you are
But the leaves are falling slowly
They fall with me, with me

Nevertheless, thank you for everything
You gave me

In a dark room I am thinking of you
If you will be better without me
I look at pictures, I miss you more
I don't look at pictures, I miss you even more

After every argument of ours - an excuse
Allegedly together, but with distance
To me you are more beautiful than the northern lights
My love, everybody claimed about us all sorts of things**

Too many knots, we were tearing the rope too much
And the tears falling from you fill the sea, too
And the dreams like thousands of lanterns in the sky fade away
With the flame beautiful, but too short

Rock by rock, our problems form a castle
You know me, that's what I am from little - tough morsel to swallow*
Do not believe everything the people say to you
I am happy on the pictures, memories are crushing me inside

Awoo, how are you
Awoo, with whom are you
I heard from somebody how happy you are
But the leaves are falling slowly
They fall with me, with me

Nevertheless, thank you for everything
You gave me

Още от този изпълнител(и)