Lana Del Rey - Born To Die превод на песента


Текст на песента

Why, oh me, why?
Feet don't fail me now
Take me to the finish line
All my heart, it breaks every step that I take
But I'm hoping that the gates,
They'll tell me that you're mine
Walking through the city streets
Is it by mistake or design?
I feel so alone on a Friday night
Can you make it feel like home, if I tell you you're mine
It's like I told you honey
Don't make me sad, don't make me cry
Sometimes love is not enough and the road gets tough
I don't know why
Keep making me laugh,
Let's go get high
The road is long, we carry on
Try to have fun in the meantime
Come and take a walk on the wild side
Let me kiss you hard in the pouring rain
You like your girls insane
Choose your last words
This is the last time
Cause you and I,
We were born to die
Lost but now I am found
I can see but once I was blind
I was so confused as a little child
Tried to take what I could get
Scared that I couldn't find
All the answers, honey
Don't make me sad, don't make me cry
Sometimes love is not enough and the road gets tough
I don't know why
Keep making me laugh,
Let's go get high
The road is long, we carry on
Try to have fun in the meantime
Come and take a walk on the wild side
Let me kiss you hard in the pouring rain
You like your girls insane
Choose your last words,
This is the last time
Cause you and I
We were born to die x4
Come and take a walk on the wild side
Let me kiss you hard in the pouring rain
You like your girls insane
Don't make me sad, don't make me cry
Sometimes love is not enough and the road gets tough
I don't know why
Keep making me laugh,
Let's go get high
The road is long, we carry on
Try to have fun in the meantime
Come and take a walk on the wild side
Let me kiss you hard in the pouring rain
You like your girls insane
Choose your last words
This is the last time
Cause You and I
We were born to die x2
Превод

Защо аз,защо?
Крака не ме проваляйте.
Заведете ме до крайната линия.
Сърцето ми, разкъсва се с всяка крачка която правя.
Но се надявам, че портите,
Те ще ми кажат, че си мой.
Вървя през градските улици.
Дали е грешка или така е замислено.
Чувствам се токова самотна през петъчните вечери.
Можеш ли да го направиш, да се почуствам като у дома, ако ти кажа, че си мой, скъпи.
Както ти казах, скъпи!
Не ме карай да се чувствам тъжна, не ме карай да плача.
Понякога любовта не е достатъчна и пътя става труден.
Не знам защо
Продължавай да ме разсмиваш
Да вървим, да стигнем надалеч
Пътят е дълъг, ние продължаваме
Опитай да се забавляваш междувременно
Ела, разходи се из дивата страна
Позволи ми да те целуна силно под проливния дъжд
Харесваш момичетата си полудели.
Избери си последните думи.
Това ни е последният път
Защото ти и аз,
Сме родени да умрем
Изгубена, но сега открита
Сега виждам, но някога бях сляпа
Бях объркана, като малко дете
Опитвайки се да взема това, което мога да получа
Уплашена, че не мога да го намеря
Всички отговори, скъпи
Не ме карай да се чувствам тъжна, не ме карай да плача.
Понякога любовта не е достатъчна и пътя става труден.
Не знам защо
Продължавай да ме разсмиваш
Да вървим, да стигнем надалеч
Пътят е дълъг, ние продължаваме
Опитай да се забавляваш междувременно
Ела, разходи се из дивата страна
Позволи ми да те целуна силно под проливния дъжд
Харесваш момичетата си полудели.
Избери си последните думи. Това ни е последният път
Защото ти и аз,
Сме родени да умрем (х4)
Ела, разходи се из дивата страна
Позволи ми да те целуна силно под проливния дъжд
Харесваш момичетата си полудели.
Не ме карай да се чувствам тъжна, не ме карай да плача.
Понякога любовта не е достатъчна и пътя става труден.
Не знам защо
Продължавай да ме разсмиваш
Да вървим, да стигнем надалеч
Пътят е дълъг, ние продължаваме
Опитай да се забавляваш междувременно
Ела, разходи се из дивата страна
Позволи ми да те целуна силно под проливния дъжд
Харесваш момичетата си полудели.
Избери си последните думи. Това ни е последният път
Защото ти и аз,
Сме родени да умрем (х2)

Още от този изпълнител(и)