Pussycat Dolls - I Hate This Part (Right Here) превод на песента


Текст на песента

We're driving slow through the snow on Fifth Avenue
And right now radio's all that we can hear
Now we ain't talked since we left, it's so overdue
It's cold outside but between us it's worse in here
The world slows slows
But my heart beats fast right now
I know this is the part
Where the end starts
I can't take it any longer
Thought that we were stronger
All we do is linger
Slipping through our fingers
I don't wanna try now
All that's left's goodbye
To find a way that I can tell you
I hate this part right here
I hate this part right here
I just can't take your tears
I hate this part right here
Everyday, seven takes of the same old scene
Seems we're bound by the laws of the same routine
Gotta talk to you now 'fore we go to sleep
But will we sleep once I tell you it's hurting me
The world slows down
But my heart beats fast right now
I know this is the part
Where the end starts
I can't take it any longer
Thought that we were stronger
All we do is linger
Slipping through our fingers
I don't wanna try now
All that's left's goodbye
To find a way that I can tell you
I hate this part right here
I hate this part right here
I just can't take your tears
I hate this part right here
I know you'll ask me to hold on
And carry on like nothing's wrong
But there is no more time for lies
'Cause I see sunset in your eyes
I can't take it any longer
Thought that we were stronger
All we do is linger
Slipping through our fingers
I don't wanna try now
All that's left's goodbye
To find a way that I can tell you
That I gotta do it,
I gotta do it,
I gotta do it
I hate this part
I gotta do it,
I gotta do it,
I gotta do it
I hate this part right here
And I just can't take these tears
I hate this part right here
Превод

Мразя тази част,точно тук
Караме бавно през снега на Пето Авеню.
И точно сега радиото е всичко, което можем да чуем!
Сега не можем да разговаряме след сбогуването, вече е късно,
навън е студено, но нещата между нас са по-зле!
Светът се бави и бави...
А моето сърце бие така силно сега.
Знам... това е частта,
в която започва краят!
Не мога да го понасям повече.
Мисълта, че сме силни
с всичко, което правим, само се бавим.
Бързаме с ръцете, но
сега не искам да опитвам...
всичко което ни е позволено е да си кажем сбогом!
Трябва да намеря начин да ти го кажа.
Мразя тази част... точно тук.
Мразя тази част... точно тук.
Просто не мога да спра сълзите ти.
Мразя тази част... точно тук.
Всеки ден, седем пъти се води същата стара сцена!
Изглежда ние тръгваме по законите на същата рутина...
Трябва да говоря с теб, преди да си легнем.
Но ще можем ли да заспим щом ти кажа, че това ме наранява!
Светът се бави и бави...
А моето сърце бие така силно сега.
Знам... това е частта,
в която започва краят!
Не мога да го понасям повече.
Мисълта, че сме силни
с всичко, което правим само се бавим.
Бързаме с ръцете, но
сега не искам да опитвам...
всичко, което ни е позволено е да си кажем сбогом!
Трябва да намеря начин да ти го кажа.
Мразя тази част... точно тук.
Мразя тази част... точно тук.
Просто не мога да спра сълзите ти.
Мразя тази част... точно тук.
Знам, ти ми каза да се държа
и да си внуша, че нищо не се е случило.
Но вече няма време за лъжи...
Защото вече виждам залеза в твоите очи.
Не мога да го понасям повече.
Мисълта, че сме силни
с всичко, което правим само се бавим.
Бързаме с ръцете, но
сега не искам да опитвам...
всичко, което ни е позволено е да си кажем сбогом!
Трябва да намеря начин да ти го кажа.
Аз трябва да го направя,
аз трябва да го направя,
аз трябва да го направя,
мразя тази част,
аз трябва да го направя,
аз трябва да го направя!
аз трябва да го направя!
Мразя тази част... точно тук.
Просто не мога да спра сълзите ти.
Мразя тази часто... точно тук!
източник: otkrovenia.com
http://otkrovenia.com/main.php?action=show&id=134357

Още от този изпълнител(и)