Rihanna - Question Existing превод на песента


Текст на песента

Take off my shirt, loosen the buttons
and undo my skirt
Stare at myself in the mirror
Take me apart, piece by piece
Sorrow decrease, pressure release
I put in work
Did more than called upon, more than deserved
When it was over, did I wind up hurt?
Yes, but it taught me,
before a decision, ask this question first
Who am I living for?
Is this my limit? Can I endure some more?
Chances are given, question existing
Who am I living for?
Is this my limit? Can I endure some more?
Chances are given, question existing
Take off my cool
Show them that under here,
I'm just like you
Do the mistakes that may make me a fool
Or a human with loss
And with them a loss, round of applause
Take the abuse, sometimes it feels
like they want me to lose
It's entertainment, is that an excuse?
No, but the question that lingers, whether win or lose
Who am I living for?
Is this my limit? Can I endure some more?
Chances are given, question existing
Who am I living for?
Is this my limit? Can I endure some more?
Chances are given, question existing
Dear diary, and to all them
Entertain is something I do for a living
It's not who I am, I'd like to think
that I'm pretty normal
I laugh, I get mad,
I hurt, I think I suck sometimes
But when you're in the spotlight, everything seems good
Sometimes I feel like I have it worst
'Cause I have to always keep my guard up
I don't know who to trust
I don't know who wants to date me for who I am
Or who wants to be my friend for who I really am
Who am I living for?
Is this my limit? Can I endure some more?
Chances are given, question existing
Who am I living for?
Is this my limit? Can I endure some more?
Chances are given, question existing
Превод

Свали ми ризката разкопчай копчетата
И свали ми полата
Взираш се в мен на огледалото
Разкъсай ме парче по парче
Нещастието изчезва
Освобождава се напрежението
Смущавам се от работата
Направи нещо повече от крясъци, нещо повече от заслуженото
Когато това свърши, трябва ли да те наранявам? (Да)
Но преди да искаш решение задай въпроса
За кого живея
До тук ли? Мога ли да издържа още?
Шанса ми е предоставен Въпроса остава
За кого живея? Ооо
До тук ли? Мога ли да издържа още?
Шанса ми е предоставен Въпроса остава
Спри забавлението ми,
после това тук отдолу
Аз те харесвам
Правя грешки и се правя правя на глупачка
Или на съвършенна
Допускам че се заблуждавам Заслужени аплодисменти
Прекалявам Понякога се чувствам все едно
че те искат да ме погубят
Това е развлечение Това извинение ли е? (Не)
Но въпросът е дали бельото помага или пречи?
За кого живея
Дотук ли? Мога ли да издържа още?
Шанса ми е предоставен Въпроса остава
За кого живея?
Дотук ли? Мога ли да издържа още?
Шанса ми е предоставен Въпроса остава
Скъпо дневниче Това е Робин
Забавлението ми, нещо което правя за да живея
Това не съм аз Исками се да си мисля
че нищо ми няма
Смешно ми е Ще полудея
Вредя си Мисля че мъжете са здухани по някога
Но когато си на бляскаво място всичко върви добре
(ОО да) по някога се чувствам че имам най-лошото защото се стремя да съм на ниво
Незная на кого да се доверя
Незная на кого да приема среща, коя съм аз
или кои иска да ми бъде приятел за кого НАИСТИНА съм аз
За кого живея
Дотук ли? Мога ли да издържа още?
Шанса ми е предоставен Въпроса остава
За кого живея? Ооо
Мога ли да издържа още?
Дотук ли? Шанса ми е предоставен Въпроса остава

Още от този изпълнител(и)