Nicki Minaj - I Lied превод на песента


Текст на песента

Ooh ooh ooh [4x]
I lied, I lied, I lied
To keep you from breaking my heart
Even though I said I didn’t love you I lied I lied
Even though I said I didn’t need you I lied I lied
To keep you from breaking my heart, ooh
To keep you from breaking my heart, ooh
Even though I said don’t touch me I lied, I lied
I can’t fall for you, can’t give my all to you
Can’t let you think that Imma let the game stall for you
Gotta protect me you gotta sweat me
You said you thought you was ready and I said let’s see
But I ain’t mean that, I need some fucking proof
'Cause what happens if I fall in love then you cut me loose
You just a heart breaker won’t let you break mine
'Cause I’ll be smashing windows and cutting them break lines
I lied
'Cause who knew that if I just let myself go with you
Who knows, who knows, so I lied
To keep you from breaking my heart, ooh
To keep you from breaking my heart, ooh
Even though I said fuck you, I lied, I lied
I thought eventually you would let me go
That was my insecurities and my ego
Missed my jump shot missed my free throw
Miss the way we kiss, miss the D yo
Man it was good while it lasted
That shit wasn’t real it was magic
If it was a record it would have been classic
But fuck you though, orgasmic
This is what I gotta do to keep me from falling
Stalling the truth, who knew what you’d
Do if I let you in?
My mama ain't raised no fool?
I am not your usual typical type
Who would protect me if I never hide?
Falling so fast I am afraid of you
So I lied, I lied
So I lied, I lied, I lied
To keep you from breaking my heart, ooh
To keep you from breaking my heart, ooh
I lied, ooh baby, oh
'Cause who knew that if I just let myself go with you
(It's over now... Goodbye now...)
(You stay in my arms... Forever..
Превод

Ооу ооу ооу [4x]
Излъгах, излъгах, излъгах
За да се предпазя да не разбиеш сърцето ми
Въпреки че казах, че не те обичам, аз илъгах, излъгах
Въпреки, че казах, че нямам нужда от теб, аз илъгах, излъгах
За да се предпазя да не разбиеш сърцето ми, ооу
За да се предпазя да не разбиеш сърцето ми, ооу
Въпреки, че ти казах да не ме докосваш, аз илъгах, излъгах
Не мога да си падна по теб, не мога да ти се отдавам всецяло
Не мога да ти позволя да мислиш, че аз ще водя играта
Трябва да ме защитаваш, трябва да ме разгорещяваш
Ти каза, че мислиш, че си готов и аз ти казах„ Да видим“
Но това не означава, че имам нужда от някакво шибано доказателство
Защото какво ще стане ако се влюбя, а след това ти ме зарежеш?
Ти си просто един разбивач на сърца, нняма да ти позволя да разбиеш моето
Защото аз ще разбия прозорците и ще прережа спирачните маркучи
Аз излъгах
Защото кой знаеше дали трябва да тръгна с теб?
Кой знае, кой знае... за това излъгах
За да се предпазя да не разбиеш сърцето ми, ооу
За да се предпазя да не разбиеш сърцето ми, ооу
Въпреки, че казах "Майната ти", аз излъгах, излъгах
Мислех, че в крайна сметка, ти ще ме напуснеш
Това беше моята несигурност и моето его
Пропуснах своя скок, пропуснах да се изстрелям към свободата
Липсват ми нашите целувкие, липсваш ми ти
Човекът беше добър, докато го имаше
Това не беше истина, беше магия
Ако беше едно постижение, щеше да е класика
Майната ти, въпреки, че ме задоволяваше
Това е, което трябваше да направя за да предпазя от влюбването
Що се отнася до истината, кой ти знаеше, какво ти би направил
Ако те допусна до себе си?
Мама нямаше ли да се превърне в глупачка?
Аз не съм обикновен тип жена
Кой би ме защитил, ако аз винаги не се криех?
Влюбвайки се толкова бързо, аз се страхувах от теб
Така че излъгах, излъгах
Така че излъгах, излъгах, излъгах
За да се предпазя да не разбиеш сърцето ми, ооу
За да се предпазя да не разбиеш сърцето ми, ооу
АЗ излъгах, ооу скъпи, оу
Защото кой знае ако си бях позволила да съм с теб
(Свърши сега... Довиждане сега...)
(Ще останеш в ръцете ми... Завинаги..

Още от този изпълнител(и)