R.Kelly - I Believe I Can Fly превод на песента


Текст на песента

I used to think that I could not go on
And life was nothing but an awful song
But now I know the meaning of true love
I'm leaning on the everlasting arms
2-If I can see it, then I can do it
If I just believe it, there's nothing to it
1-I believe I can fly
I believe I can touch the sky
I think about it every night and day
Spread my wings and fly away
I believe I can soar
I see me running through that open door
I believe I can fly
I believe I can fly
(Oh) I believe I can fly
See I was on the verge of breaking down
Sometimes the silence can seem so loud
There are miracles in life I must achieve
But first I know it starts inside of me
(repeat 2, 1)
Could I believe in it?
Превод

Мислех,че не мога да продължа.
Животът не беше друго освен една ужасна песен.
Но сега знам значението на истинската любов.
Наведох се към вечната ръка.
Ако мога да го видя,тогава мога и да го направя.
Ако просто повярвам,това е нищо.
Вярвам,че мога да полетя
Вярвам,че мога да докосна небето.
Мисля,за това вскяка нощ и ден.
Да разперя крилата си и да отлетя далеч.
Вярвам,че мога да се издигна.
Виждам се,тичайки през тази отворена врата.
Вярвам,че мога да полетя
Вярвам,че мога да полетя
(Оо) Вярвам,че мога да полетя
Виж аз бях на косъм да се пречупя.
Понякога тишината може да е толкова шумна.
Има чудеса в живота,които трябва да постигна.
Но знам,че всичко почва вътре в мен.
Мога ли да вярвам в това?

Още от този изпълнител(и)