Sade - Immigrant превод на песента


Текст на песента

1 - Coming from where he did
He was turned away from every door like Joseph
To even the toughest among us
That would be too much
He didn't know what it was to be black
'Till they gave him his change
But didn't want to touch his hand
To even the toughest among us
That would be too much
2 - Isn't it just enough
How hard it is to live
Isn't it hard enough
Just to make it through a day
The secret of their fear and their suspicion
Standing there looking like an angel
In his brown shoes, his short suit
His white shirt and his cuffs a little frayed
Coming from where he did
He was such a dignified child
To even the toughest among us
That would be too much
Repeat 2
Repeat 1
Превод

1 - Идвайки от където е бил
Той бе връщан от всяка врата като Joseph
Дори и за най-издръжливия сред нас
Това би било твърде много
Той не знаеше какво означава да си черен
Докато не му дадоха промяната
Но не искаха да докоснат ръката му
Дори и за най-издръжливия сред нас
Това би било твърде много
2 - Не е ли просто достатъчно
Колко трудно е да живееш
Не е ли достатъчно трудно
Просто да изкараш един ден
Тайната на техния страх и подозрение
Стоейки там гледа като ангел
В неговите кафяви обувки, късият костюм
Бялата му риза и малко прокъсаните му маншети
Идвайки от където е бил
Той бе толкова достойно дете
Дори и за най-издръжливия сред нас
Това би било твърде много
Повтаря се 2
Повтаря се 1

Още от този изпълнител(и)