Christina Aguilera - I Am превод на песента


Текст на песента

I am timid and
I am oversensitive
I am a lioness
I am tired and defensive
You take me in your arms
And I fall into you
I have insecurities
You show me I am beautiful
Love me or leave me
Just take it or leave it
It's not that I'm needy
Just need you to see me
Take me, free me, see through to the core of me
Take me, free me, there will be no more pretending
Mmmm...
I am temperamental and
I have imperfections and
I am emotional
I am unpredictable
I am naked
I am vulnerable
I am a woman
I am opening up to you
Love me or leave me
Just take it or leave it
It's not that I'm needy
Just need you to see me
Take me, free me, see through to the core of me
Take me, free me, there will be no more pretending
Now I stand before you with my heart in my hands
I'm asking you to take me just the way that I am
Please lay down your arms, do you know me?
Make me feel safe from harm
Take me, free me, see through to the core of me
Take me, free me, there will be no more pretending
I am temperamental and
I have imperfections and
I am emotional
There'll be no more pretending
Mmhmm...
Превод

Аз съм срамежлива
и съм свръхчувствителна.
Аз съм лъвица.
Аз съм уморена и отбранителна.
Прегръщаш ме
и аз се сгушвам в теб.
Имам съмнения,
но ти ми показваш, че съм красива.
Обичай ме или ме остави, направи го, или не го прави.
Не съм в нужда, просто искам да ме видиш.
Вземи ме, освободи ме, погледни дълбоко в мен.
Вземи ме, освободи ме, няма да има повече преструвки.
Аз съм темпераментна
и имам недостатъци.
Аз съм емоционална,
аз съм непредсказуема
и съм съблечена.
Аз съм уязвима.
Аз съм жена,
разкривам се за теб.
Обичай ме или ме остави, направи го, или не го прави.
Не съм в нужда, просто искам да ме видиш.
Вземи ме, освободи ме, погледни дълбоко в мен.
Вземи ме, освободи ме, няма да има повече преструвки.
Стоя пред теб и държа сърцето си в ръце,
моля те да ме приемеш такава, каквато съм.
Моля, подай ръце...
Познаваш ли ме?
Накрай ме да се чувствам защитена.
О, просто ме вземи, освободи ме, погледни дълбоко в мен
Вземи ме, освободи ме, няма да има повече преструвки
Аз съм темпераментна
и имам недостатъци.
Аз съм емоционална.
Няма да има повече преструвки...

Още от този изпълнител(и)