Cassie - What Do U Want превод на песента


Текст на песента

Let's Go!
[Verse 1]
I got a crew in every single nation
(uh-oh uh-oh uh-oh uh-oh)
You didn't know when you started altercation
(uh-oh uh-oh uh-oh uh-oh)
Boy u caused me to much agrivation
(oh-no oh-no oh-no oh-no)
My hommies want to sit down and have a conversation
(yea yea yea yea yea yea yea yea)
[Chorus]
What do u want from me
How can I give it to u
What do u want me to do
What do u want from me
[Verse 2]
The devil gave this sweet little cupcake
(uh-oh uh-oh uh-oh uh-oh)
We got Brooklyn and Harlem
time to educate
(uh-oh uh-oh uh-oh uh-oh)
We gotta little pretty, cute
foriegn missy
(oh-no oh-no oh-no oh-no)
Boy it's your turn to
Shake, Shake, Shake, Shake, Shake
(yea yea yea yea yea yea yea yea)
[Chorus]
What do u want from me
How can I give it to u
What do u want me to do
What do u want from me
[Bridge]
I'm gonna make you cry
I'm gonna make you cry
I'm gonna make you, make you
I'ma make sure you get it good
Because you had this thing coming
like you knew you would
You were my time, my money, and
my body to
Give me one good reason
I should give it to
Let's Go!
Let's Go!
Let's Go!
Let's Go!
[Chorus]
What do u want from me
How can I give it to u
What do u want me to do
What do u want from me
What do u want from me
How can I give it to u
What do u want me to do
What do u want from me
Превод

Какво Искаш
Да вървим!
[1 куплет]
Имам снимачен екип във всяка държава.
(ух-ох ух-ох ух-ох ух-ох)
Не знаеш кога започна кавгата.
(ух-ох ух-ох ух-ох ух-ох)
Скъпи, ти ми костваше много на бизнеса.
(ух-ох ух-ох ух-ох ух-ох)
Приятелите ми искат да седнем и да поговорим.
(да да да да да да да да да)
[Припев]
Какво искаш от мен?
Как да ти го дам?
Какво искаш да направя?
Какво искаш от мен?
[2 куплет]
Дяволът ми даде този малък сладък кейк.
(ух-ох ух-ох ух-ох ух-ох)
Бяхме Brooklyn и Harlem,
там завършихме.
(ух-ох ух-ох ух-ох ух-ох)
Имаме си малка, красива, сладка,
госпожичка.
(ох-не ох-не ох-не-ох-не)
Момче, твой ред е да се
разклатиш, разклатиш, разклатиш, разклатиш, разклатиш.
(да да да да да да да да)
[Припев]
Какво искаш от мен?
Как да ти го дам?
Какво искаш да направя?
Какво искаш от мен?
[Bridge]
Ще те накарам да плачеш.
Ще те накарам да плачеш.
Ще те накарам, ще те накарам.
Ще се уверя, че си прекарваш добре,
защото нещото идва,
сякаш знаеш, че го можеш.
Ти беше моето време, парите ми, и тялото
ми също.
Дай ми една наистина добра причина
и ще те пусна.
Да си вървиш!
Да си вървиш!
Да си вървиш!
Да си вървиш!
[Припев]
Какво искаш от мен?
Какво мога да ти дам?
Какво искаш да направя?
Какво искаш от мен?
Какво искаш от мен?
Как да ти го дам?
Какво искаш да направя?
Какво искаш от мен?

Още от този изпълнител(и)