DMX и Faith Evans - I Miss You превод на песента


Текст на песента

[DMX]
I know that my savior lives
And at the end, he will stand on this earth
My flesh may be destroyed, yet from this body, I will see God
Yes, I will see him for myself - and I long for that moment
Grandma, I really miss you and it ain't been the same
I drop a tear when I, hear yo' name
Mariella Holloway, why you gotta be so far away?
Used to say, "Don't worry, it's gon' be okay"
But it ain't - it's like when you left, you took the Lord witchu
Why couldn't I come when he came to get you?
Damn I really miss you - I had to say it again
I remember the time when I was like ten
Crept up in the neighbor's yard, yeah, bein hard headed
You told me I would get it - you said it!
And boy did I get it, but after you spanked me, you hugged me
Kissed me on my forehead, told me that you love me
And I saw, that it hurt you, more than it hurt me
I thought - how bad could this hurt be? I know now
That's why it's only done out of love
What I wouldn't give for one mo' hug, from grandma
[Chorus: Faith Evans]
Baby it's gon' be okay (she used to tell me that)
Baby it's gon' be okay (I really miss hearin)
Baby it's gon' be okay (she used to tell me that)
Baby it's gon' be okay (I really miss hearin)
[DMX]
What I'm about to say a couple of family members is gon' hate me
But I'ma let you know what's been goin on lately
Now you know since you left, a lot of things witcho kids done changed
Yeah Jackie's still crazy, don't know what's up with James
Ain't seen Jerry in a while, you know he walk like you
And Renee's back in jail, you know she talk like you
Ricule doin real good now, she workin
Rhonda's still runnin around, trickin, jerkin
Buckeye's buggin, he done lost his mind
And Jarvis? Back out of jail, doin fine
Kylie? He done changed, it ain't all about self
As for my father.. well, that's somethin else
But that's my dog, he hold his grandmother down
My great grandmother, makin a lot of trips out of town
Bud that's a good thing, and if I could only hear you sing
once more, oh Lord, the comfort it would bring
[Chorus]
[DMX]
You left behind a mother (and) eleven kids (and) eleven grandkids
And since then, two of yo' grandkids done had kids
They had a boy named Tacoma, Xavier's brother, that's right
Xavier made you a great grandmother
I thank you for the best times of my life
I thank you for when you first met her, accepted and lovin my wife
I thank you for those Sunday dinners, they were vital
I thank you for my - life, I thank you for the bible
I thank you for the songs that you sing in the mornin
(Amazing Grace..) while I'm yawnin
I thank you for the two beatings you gave me
Cause I know somewhere along the line
the lesson I learned from the two beatings saved me
And when you died I cried like a baby, I begged the Lord to take me
Cause no one else could give me what you gave me
But life like everything comes to an end
I pray I go to heaven to see you again - amen
[Chorus] - repeat 2X
[Faith Evans]
Amazing Grace, how sweet the sound
that saved a wretch like me
I once was lost, but now I'm found
Was blind, but now I see, yeahhh
Превод

Липсваш ми
Знам, че моя Спасител живее
и накрая ще остане само Той.
Моята плът може да е унищожена, но от това тяло все още виждам Бог,
да, виждам го за себе си – чаках толкова дълго този момент.
Бабо, наистина ми липсваш и никога няма да бъде същото,
винаги пада сълза, когато чуя името ти,
Мариела Халоуей, защо трябва да си толкова надалече?
Преди казваше: “Всичко ще бъде наред”!
Но не е, всякаш когато ни напусна, взе Господ с теб.
Защо ме нямаше, когато дойде за теб.
По дяволите, наистина ми липсваш – трябва да го кажа пак,
помня когато бях на десет,
промъквах се в съседния двор, да, бях твърдоглав,
каза ми, че ще си го получа – предупреди ме.
И да, получих си го, но след като ме нахока, ме прегърна,
целуна ме по челото и ми каза, че ме обичаш.
И тогава видях, че те боли повече, отколкото мен,
Помислих си – колко силна може да е тази болка? Сега знам...
било е от любов...
Какво ли не бих дал само за още една прегръдка от Баба!
Скъпи, всичко ще е наред (тя ми казаваше това)
скъпи, всичко ще е наред (наистина ми липсва този стон)
скъпи, всичко ще е наред (тя ми казваше това)
скъпи, всичко ще е наред (наистина ми липсва...)
От това което ще кажа, няколко члена на семейството ще ме намразят,
но ще ти кажа какво стана по – късно.
Трябва да знаеш, че откакто ни остави, много неща с твоите деца се промениха.
Да, Джаки все още си е луд, не знам какво става с Джеймс,
скоро не съм виждал Джери, знаеш, той е като теб,
а Рене е отново в затвора, знаеш, тя говори като теб,
Рикул, тя се справя много добре, работи,
Ронда все още обикаля наоколо, мами и се друса,
Бъкай си е загубил ума,
а Джарвис? Излезна от затвора, справя се отлично,
Кайли? Той се промени, не мисли само за себе си,
колкото до баща ми... е, това е друга тема.
А това е моето куче, той пази баба си.
Прабаба ми пътува много извън града,
но това е хубаво, а само ако можех да те чуя как пееш
още веднъж, о Господи, колко хубаво ще е...
Скъпи, всичко ще е наред (тя ми казаваше това)
скъпи, всичко ще е наред (наистина ми липсва този стон)
скъпи, всичко ще е наред (тя ми казваше това)
скъпи, всичко ще е наред (наистина ми липсва...)
След себе си остави майка, 11 деца и 11 внука,
а оттогава двама от твоите внуци вече имат деца.
Имат момче, кръстиха го Такома, братът на Ексзейвиър, точно така,
Ексзейвиър те направи Прабаба.
Благодаря ти за най – хубавите моменти в моя живот,
Благодаря ти, че прие и обичаше моята жена,
Благодаря ти за неделните обяди, те бяха полезни,
Благодаря ти за моя живот – Благодаря ти за Библията,
Благодаря ти за песните, които пееше сутрин,
(удивителна грация...) докато аз се прозявах.
Благодаря ти за двата пъти, когато ми се караше,
сигурен съм, че някъде по пътя ми,
уроците които научих от тях ми помогнаха.
А когато почина, аз плаках като бебе, молех се на Бог да ме вземе,
защото никой друг не можеше да ми даде каквото ти ми даде!
Но като всичко друго и живота има край,
моля се да отида в Рая за да те видя отново – Амин.
Скъпи, всичко ще е наред (тя ми казаваше това)
скъпи, всичко ще е наред (наистина ми липсва този стон)
скъпи, всичко ще е наред (тя ми казваше това)
скъпи, всичко ще е наред (наистина ми липсва...)
Удивителна грация, колко е сладък звука,
който спасява нещастиниците, като мен.
Веднъж бях изгубен, но сега не съм.
Преди бях сляп, но сега не съм...

Още от този изпълнител(и)