Christina Aguilera - Oh ,Mother превод на песента


Текст на песента

Whoa, oh, yeah,
She was so young with such innocent eyes
She always dreamt of a fairytale life
And all the things that your money can't buy
She thought that he was a wonderful guy
Then suddenly, things seemed to change
It was the moment she took on his name
He took his anger out on her face
She kept all of her pain locked away
Oh mother, we're stronger
From all of the tears you have shed
Oh mother, don't look back
Cause he'll never hurt us again
So mother, I thank you
For all that you've done and still do
You got me, I got you
Together we always pull through
We always pull through
We always pull through
Oh mother, oh mother, oh mother
It was the day that he turned on his kids
That she knew she just had to leave him
So many voices inside of her head
Saying over and over and over,
"You deserve much more than this."
She was so sick of believing the lies and trying to hide
Covering the cuts and bruises (cuts and bruises)
So tired of defending her life, she could have died
Fighting for the lives of her children
Oh mother, we're stronger
From all of the tears you have shed (all of the tears you have shed)
Oh mother, don't look back
Cause he'll never hurt us again (he'll never hurt us again)
So mother, I thank you (thank you)
For all that you've done and still do (still do)
You got me, I got you, (yeah you got me and I got you)
Together we always pull through.
We always pull through
We always pull through
Oh mother, oh mother, oh mother
All of your life you have spent
Burying hurt and regret
But mama, he'll never touch us again
For everytime he tried to break you down
Just remember who's still around
It's over, and we're stronger
And we'll never have to go back again
Oh mother, we're stronger
From all of the tears you have shed
Oh mother, don't look back (oh mother don't look back again)
Cause he'll never hurt us again (cause he'll never hurt us again)
So mother, I thank you (and I thank you for everything you've done)
For all that you've done and still do (together we always move on)
You got me, I got you, (you got me, I got you)
Together we always pull through (always pull through)
We always pull through
We always pull through
I love you mom
Превод

О, МАМО
Тя беше толкова млада с такива невинни очи.
Винаги мечтаеше за приказен живот.
и всички неща, които твоите пари не могат да купят.
Тя мислеше, че той е чудесен човек.
Тогава изведнъж нещата като че ли се промениха.
Беше моментът, в който тя влезе в разпра с името му.
Той изкара яда си върху лицето и.
Тя пазеше цялата си болка заключена.
О, мамо, ние сме по-силни
от всички сълзи, които си проляла.
О, мамо, не гледай назад,
защото той никога няма да ни нарани отново.
Така че, мамо, аз ти благодаря
за всичко, което си направила и още правиш.
Ти имаш мен, аз имам теб.
Заедно ние винаги преодоляваме трудностите.
Винаги преодоляваме трудностите.
Винаги преодоляваме трудностите.
О, мамо. О, мамо. О, мамо.
Беше деня, в който той нападна децата си.
Така че тя знаеше, че просто трябва да го остави.
Толкова много гласове в главата и,
повтаряйки, и повтаряйки, и повтаряйки:
"Заслужаваш много повече от това".
Беше и омръзнало да вярва на лъжите и да се опитва да крие,
Скривайки раните и контузиите (рани и контузии).
Толкова уморена да брани живота си, можело е да умре,
борейки се за живота на децата си.
О, мамо, ние сме по-силни
от всички сълзи, които си проляла. (всички сълзи, които си проляла)
О, мамо, не гледай назад,
защото той никога няма да ни нарани отново. (никога няма да ни нарани отново)
Така че, мамо, аз ти благодаря, (благодаря ти)
за всичко, което си направила и още правиш (още правиш).
Ти имаш мен, аз имам теб (да, имаш мен и аз имам теб).
Заедно ние винаги преодоляваме трудностите.
Винаги преодоляваме трудностите.
Винаги преодоляваме трудностите.
О, мамо. О, мамо. О, мамо.
Целия живот, който си прекарала,
заравяйки болка и жал.
Но, мамо, той никога няма да ни докосне отново.
За всеки път, в който се е опитвал да те съсипе,
просто помни кой е още тук.
Свърши и ние сме по-силни
и никога няма да се налага да се връщаме отново.
О, мамо, ние сме по-силни
от всички сълзи, които си проляла.
О, мамо, не гледай назад (о, мамо, не гледай назад),
защото той никога няма да ни нарани отново (защото той никога няма да ни нарани отново)
Така че, мамо, аз ти благодаря (и ти благодаря за всичко, което си направила)
за всичко, което си направила и още правиш.
Ти имаш мен, аз имам теб (имаш мен, аз имам теб).
Заедно ние винаги преодоляваме трудностите (винаги преодоляваме трудностите).
Винаги преодоляваме трудностите.
Винаги преодоляваме трудностите.
Обичам те, мамо!

Още от този изпълнител(и)