Timbaland и Katy Perry - If we ever meet again превод на песента


Текст на песента

What is somebody like you doin' in a place like this?
Say did you come alone or did you bring all your friends?
Say whats your name? What you drinking?
I think I know what are you thinking
Baby whats your sign,
tell me yours and ill tell you mine
Say What is someone like you doin' in a place like this?
I'll never be the same
If we ever meet again
Won't let you get away
If we ever meet again
This freefall's got me me so
kiss me all night,
don't ever let me go
Ill never be the same
if we ever meet again
Do you come here much?
I swear I've seen your face before
You don't see me blush
but I cant help to want you more more
Baby tel me whats youre story?
I ain't shy, don't you worry
I'm flirting with my eyes
I wanna leave with you tonight
do you come here much?
I've gotta see your face some more
(some more Cause baby I)
I'll never be the same
If we ever meet again
Won't let you get away
If we ever meet again
This free fall's got me me so
kiss me all night,
don't ever let me go
Ill never be the same
if we ever meet again
If we ever meet again,
I'll have so much more to say
(Say if we ever meet again)
If we ever meet again, again
I wont let you go away
(Say if we ever meet again)
If we ever, ever meet again
I'll have so much more to say
(Say if we ever meet again)
If we ever, ever meet again
I wont let you go away!
I'll never be the same
If we ever meet again
Won't let you get away
If we ever meet again
This free fall's got me me so
kiss me all night,
don't ever let me go
Ill never be the same
if we ever meet again
I'll never be the same
If we ever meet again
Won't let you get away
If we ever meet again
This free fall's got me me so
kiss me all night,
don't ever let me go
Ill never be the same
if we ever meet again
Превод

Какво прави някой като теб на място като това?
Кажи, сама ли дойде или доведе всичките си приятели?
Кажи как се казваш? Какво пиеш?
Мисля, че знам какво си мислиш.
Какъв е знака ти,
кажи ми твоя и аз ще ти каза моя.
Кажи какво прави някой като теб на място като това?
Аз никога няма да бъда същата..
ако някога се срещнем отново.
Няма да ти позволя да си тръгнеш..
ако някога се срещнем отново.
Падам си по теб, така че..
целувай ме цялата нощ,
никога не ме пускай да си тръгна.
Аз никога няма да бъда същата..
ако някога се срещнем отново.
Идваш ли често тук?
Кълна се, че и преди съм те виждала.
Не ме виждаш изчервена,
но не мога да направя нищо, искам те повече и повече.
Скъпи, кажи ми каква е твоята история?
Не съм срамежлива, не се притеснявай.
Аз флиртувам с очите си,
искам да си тръгна с теб тази вечер.
Идваш ли често тук?
Трябва да виждам лицето ти по-често.
(по-често, защото скъпи аз..)
Аз никога няма да бъда същата..
ако някога се срещнем отново.
Няма да ти позволя да си тръгнеш..
ако някога се срещнем отново.
Падам си по теб, така че..
целувай ме цялата нощ,
никога не ме пускай да си тръгна.
Аз никога няма да бъда същата..
ако някога се срещнем отново.
Ако някога се срещнем отново,
ще имам толкова повече да ти кажа.
(Кажи, ако някога се срещнем отново)
Ако някога се срещнем отново, отново..
Няма да те пусна да си отидеш.
(Кажи, ако някога се срещнем отново)
Ако ние някога, някога се срещнем отново.
Ще имам толкова повече да кажа.
(Кажи, ако някога се срещнем отново)
Ако ние някога, някога се срещнем отново,
няма да те пусна да си отидеш!
Аз никога няма да бъда същата..
ако някога се срещнем отново.
Няма да ти позволя да си тръгнеш..
ако някога се срещнем отново.
Падам си по теб, така че..
целувай ме цялата нощ,
никога не ме пускай да си тръгна.
Аз никога няма да бъда същата..
ако някога се срещнем отново.
Аз никога няма да бъда същата..
ако някога се срещнем отново.
Няма да ти позволя да си тръгнеш..
ако някога се срещнем отново.
Падам си по теб, така че..
целувай ме цялата нощ,
никога не ме пускай да си тръгна.
Аз никога няма да бъда същата..
ако някога се срещнем отново.

Още от този изпълнител(и)