Jessie J - Casualty Of Love превод на песента


Текст на песента

We may not have all the answers
I know that we can change some of the things that are beyond our control
And the vision of us may be blurry
But use your heart to see
Just follow the beat, the rhythm will lead you right back to me
Sometimes its a game of give and take
Its easy to break
But hold on and wait
Have a little faith
I will go down to the last round
I'll be your strength to find you when you get lost in the crowd
So I'll stand up tall, if by chance I fall
Then I'll go down as a casualty of love
The battle of us will be simple
Escape without being hurt
Cause love is a shield, keeps us concealed
From what could get even worse
So baby let me be your soldier
Don't be overtaken by pride
Just hold m hand, close your eyes
I promise to keep us alive
Sometimes its a game of give and take
Its easy to break
But hold on and wait
Have a little faith
I will go down to the last round
I'll be your strength to find you when you get lost in the crowd
So I'll stand up tall, if by chance I fall
Then I'll go down as a casualty of love
All is fair
In love and war
Knock me down
And I'll get back up wanting more
Through the fire and rain
It makes me numb from the pain
That's the price, that's the price, I'll pay
I will go down to the last round
I'll be your strength to find you when you get lost in the crowd
So I'll stand up tall, if by chance I fall
Then I'll go down as a casualty of love
Превод

Може да нямаме всичко отговори,
но знам, че може да променим някой
от нещата, които са извън контрола ни!
И представата за нас, може да не е ясна,
но все пак използвай сърцето си за да провериш..
Просто последвай ритъма, който ще те доведе обратно при мен!
Това е игра, понякога взима, понякога не,
лесно е за прекратяване,
но се дръж и изчакай,
защото трябва да имаш малко вяра!
Аз ще стигна до последния рунд,
Аз ще съм силата, която ще ти помогне да намериш себе си,
когато се изгубиш в тъмнината..
Така че, ако падна - ще се изправя!
И все пак ще бъда жертва на любовта!
Тази битка, за нас ще бъде твърде проста,
бягство от това да си наранен,
защото любовта е щит, който ни държи скрити,
от това, което може да стане още по-лошо!
Така че, скъпи позволи ми да бъда твоя войн,
за да не бъдеш изпреварен от гордостта,
просто хвани ръката ми, затвори очите си,
обещавам, това да ни поддържа живи!
Това е игра, понякога взима, понякога не,
лесно е за прекратяване,
но се дръж и изчакай,
защото трябва да имаш малко вяра!
Аз ще стигна до последния рунд,
Аз ще съм силата, която ще ти помогне да намериш себе си,
когато се изгубиш в тъмнината..
Така че, ако падна - ще се изправя!
И все пак ще бъда жертва на любовта!
Всичко това е стах,
във войната и любовта,
и този страх ме бута надолу,
и аз ще се завърна - искайки повече,
Ще премина през огън и вода,
и това ме вкара да се вцепенявам от болка..
Това е цената, дам.. това е цената, която ще платя!
Аз ще стигна до последния рунд,
Аз ще съм силата, която ще ти помогне да намериш себе си,
когато се изгубиш в тъмнината..
Така че, ако падна - ще се изправя!
И все пак ще бъда жертва на любовта!

Още от този изпълнител(и)