Rihanna и Coldplay - Princess of China превод на песента


Текст на песента

Ohhhhh....
Once upon a time somebody ran
Somebody ran away saying fast as I can
I've got to go...got to go
Once upon a time we fell apart
You're holding in your hands the two Halves of
my heart.
Ohhhhh....
Once upon a time, we burn bright
That all we ever seem to do is fight
On and on...
And on and on and on...
Once upon a time on the same side.
Once upon a time on the same side,
at the same Day...
And why'd you have to go?
Have to go and throw it all on my fame.
I could've been a Princess, You'd be a King
Could've had a castle, and wore a ring
But noooooo, you let me gooooooo!
I could've been a Princess, You'd be a king
Could've had a castle, and wore a ring
But noooooo, you let me gooooooo!
And stole my star.
La, la, la, la, la, la, la, la
You stole my star.
la, la la la la laaaaaa
Oooooooh-oh oh oooooooh oh oh oh ohhhhhhhhh
Oooooooh-oh oh oooooooh oh oh oh ohhhhhhhhh
Cause you really hurt me
No you really hurt me
Cause you really hurt me
No you really hurt me
Cause you really hurt me
Ooooooooh no you really hurt me
Cause you really hurt me
Ooooooooh no you really hurt me....
Превод

ОООООООООО...
Преди време имало накой, който искал да избяга.
Някой, който бягал и си казвал "По-бързо, можеш"!
Трябва да вървя... Трябва да вървя.
Преди време, когато всичко започнало да се разпада.
Прикрепи го с ръцете си, като двете половини на
сърцето ми.
ОООООООООО...
Преди време ние горяхме ярко.
Всичко, което сме искали е било битка.
Отново
и отново...
Преди време, бяхме от една и съща страна...
Преди време, бяхме от една и съща страна
в един и същ ден...
И защо трябваше да тръгваме?
Защо трябваше да прехвърлиш всичко на мен?
Можех да бъда принцеса, а ти моя крал.
Можех да имам замък и да нося пръстен.
Но не, ти ме остави.
Можех да бъда принцеса, а ти моя крал.
Можех да имам замък и и да нося пръстен.
Но не, ти ме остави.
Ти открадна моята звезда.
ЛАЛАЛАЛАЛА...
Ти открадна моята звезда.
ЛАЛАЛАЛАЛAAAA...
OOOOOOOOO...
OOOOOOOOO...
Защото наистина ме нарани.
Не, наистина ме нарани.
Защото наистина ме нарани.
Не, наистина ме нарани.
Защото наистина ме нарани.
Не, наистина ме нарани.
Защото наистина ме нарани.
Не, наистина ме нарани.

Още от този изпълнител(и)