Anthony Hamilton - Dear Life превод на песента


Текст на песента

Oh my baby, Oh my Love,
Ooooooh, woah, oh, woah...woah.
Early was the morn, flowers filled with dew,
I became somebody, through loving you.
Softly as a child, born in natural rain,
I predict the seasons, to go unchanged.
Sometimes in life,
You run across a love unknown,
Without a reason, it seems like you, belong.
Hold on Dear Life,
Don’t go off running from what’s new,
I became somebody, through loving you.
Warm was the sun, that covered my body so.
Reminded me of you, as I’d first known.
Those were tha days, tha days, that changed my life, and made me new,
I became somebody, through loving you.
Sometimes in life,
You run across a love unknown,
Without a reason, it feels like you, belong.
Hold on Dear Life,
Don’t go off running from what’s new,
I became somebody, through loving you.
As the sun shined, down on me,
I know with you in love is where I wonna be,
Oooh sometimes, I go on through life,
thinking that love is something that’s not meant for me,
Woooah...Somebody, somebody.
Hold on dear life,
Don’t go off running from what’s new,
I became somebody, through loving you.
I became somebody, through loving you.
Oh, I became somebody, through loving you.
Woah, oh. Oooooooooooo
източник: www.metrolyrics.com
Превод

Оh,скъпа,Оh,любов моя
Ooooooh, woah, oh, woah...woah.
Беше ранно утро,цветята пълни с роса,
Аз станах някой,обичайки те.
Нежна като дете,родена от дъжда,
Предсказвам,че сезоните няма да се променят.
Понякога в живота,
Попадаш на непозната любов,
Без причина,изглежда сякаш ѝ принадлежиш.
Почакай,скъп живот,
Не бягай от новото
Аз станах някой,обичайки те.
Горещо беше слънцето,покриващо тялото ми.
Напомняше ми на теб,каквато в началото те познавах.
Това бяха тези дни,дните,които промениха живота ми и станах нов
Аз станах някой,обичайки те
Понякога в живота,
Попадаш на непозната любов,
Без причина,изглежда сякаш ѝ принадлежиш.
Почакай,скъп живот,
Не бягай от новото
Аз станах някой,обичайки те.
Както слънцето ме огрява
Така знам,че с теб в любовта е където искам да бъда,
Понякога преминавам през живота,
мислейки си,че любовта не е за мен.
Woooah..Някой,някой.
Почакай,скъп живот,
Не бягай от новото
Аз станах някой,обичайки те.
Аз станах някой,обичайки те.
Оh,aз станах някой,обичайки те.
Woah, oh. Oooooooooooo

Още от този изпълнител(и)