The weeknd - Often превод на песента


Текст на песента

I usually love sleeping all alone
This time around bring your friend with you
But we ain't really going to sleep at all
You ain't gonna catch me with them sneak pictures
In my city I'm a young god
That pussy kill be so vicious
My god white, he in my pocket
Get me redder than the devil 'til I go nauseous
[Hook:]
Ask me if I do this every day, I said "Often"
Ask how many times she rode the wave, "Not so often"
Bitches down to do it either way, often
Baby I can make that pussy rain, often
Often, often, girl I do this often
Make that pussy poppin', do it how I want it
Often, often, girl I do this often
Make that pussy poppin', do it how I want it
Often
Infatuated by the fame status
She wanna ride inside the G-Class Grain, matted
I come around, she leave that nigga like he ain't matter
That girl been drinkin' all day, need to change bladder
She's just happy that the crew's back in town
She's 'bout to go downtown for a whole hour
If I had her, you can have her, man it don't matter
I'm never sour, I'm just smokin' somethin' much louder
[Hook]
Oooh, the sun's risin' up
The night's almost up
The night's almost done
But I see your eyes
You wanna go again
Girl, I'll go again
Girl, I'll go again
[Hook]
Превод

Обикновено обичам да спя сам,
този път можеш да доведеш някоя приятелка с теб.
Е,ние всъщност няма да спим,
не можете да ме хванете на снимки.
В моят град съм млад бог,
тази пу*ка е убиец, толкова е порочна.
Боже, вадя презерватив от джоба си,
накарай ме да почервенея повече от ядосан дявол.
[Припев]
Тя ме пита дали го правя всеки ден,
аз й казвам "Често".
Пита колко пъти ще се качи на вълната, "Не толкова често".
Ку*вите слизат надолу и го правят по техния начин, често.
Скъпа, мога да те направя мокра, често.
Често, често, момиче, правя го често.
Подскачай върху мен, направи го както го искам.
Често, често, момиче, правя го често.
Подскачай върху мен, направи го както го искам.
Често.
Очарована от факта, че съм известен
тя иска да ме язди в матираният G-Class Grain.
Дойдох и тя го остави, сякаш не й пука за него.
Това момиче е пило цял ден, има нужда от смяна.
Тя просто се радва, че бандата се е върнала в града.
ще слезе до центъра за час.
Ако съм я имал, може и ти да я имаш, не ме пука.
Не се сърдя, просто пуша нещо по-силно.
[Припев]
Oooh, слънцето изгрява,
нощта почти си отиде,
нощта почти си отиде,
но аз виждам в очите ти
искаш да го направим още веднъж.
Момиче, правим го още веднъж.
Момиче, правим го още веднъж.
[Припев]

Още от този изпълнител(и)