Britney Spears и Iggy Azalea - Pretty Girls превод на песента


Текст на песента

All around the world, pretty girls
Wipe the floor with all the boys
Pour the drinks, bring the noise
(It's Iggy-Iggs!)
We're just so pretty!
All around the world, pretty girls
Jump the line, to the front
Do what we like, get what we want
(Where you at, Brit?)
We're just so pretty!
[Verse 1: Britney Spears]
Hey, don't you know that it's always the same?
From Australia 'round to LA
You can betcha', wherever the girls go, boys follow
We be keeping them up on their toes
They can laugh, but they don't get the jokes
Just you watch, they're so predictable
(Some things don't change...)
[Pre-Chorus]
(The girls roll up)
Windows roll down
(Eyes on us)
Jaws on the ground
(Watch them go)
It's just so funny
(Like bees to the honey!)
[Chorus]
All around the world, pretty girls
Wipe the floor with all the boys
Pour the drinks, bring the noise
We're just so pretty!
All around the world, pretty girls
Jump the line, to the front
Do what we like, get what we want
We're just so pretty!
[Verse 2: Britney Spears]
Tell me, is it true that these men are from Mars?
Is that why they be acting bizarre?
Every time I walk out of my house it's like, "Hey, baby!"
They don't see me rolling my eyes
They buzzing around me like flies
They got one thing on their minds
(Some things don't change...)
[Pre-Chorus]
(The girls roll up)
Windows roll down
(Eyes on us)
Jaws on the ground
(Watch them go)
It's just so funny
(Like bees to the honey!)
[Chorus]
All around the world, pretty girls
Wipe the floor with all the boys
Pour the drinks, bring the noise
We're just so pretty!
All around the world, pretty girls
Jump the line, to the front
Do what we like, get what we want
We're just so pretty!
[Iggy Azalea]
If you ask me, I'm killing them softly
I would spend time with you but that'd cost me
They pray that Iggy-Iggy give 'em one more chance
But busy Iggy wouldn't even give 'em one more glance
See, enter in line between the beauty and a beast
Slim waist, thick cake, the whole world want a piece
Bad girl, good (ooh) would make you lose your mind
All of the boys begging Britney, hit 'em one more time
Iggs
[Chorus]
All around the world, pretty girls
Wipe the floor with all the boys
Pour the drinks, bring the noise
We're just so pretty!
All around the world, pretty girls
Jump the line, to the front
Do what we like, get what we want
We're just so pretty!
Превод

Навсякъде по света, красиви момичета
Почистете пода с всичките момчета
Сипете напитки, усилете музиката
(Това е Иги-Игс!)
Толкова сме красиви!
Навсякъде по света, красиви момичета
Прескочете линията, елате отпред
Правете, каквото ви харесва, вземете, каквото си поискате
(Къде си, Брит?)
Толкова сме красиви!
Хей, не знаеш ли, че винаги е едно и също?
От Австралия чак до Лос Анджелис
На бас, че където и да идат момичетата, и момчетата са там
Държим ги на нокти
Може да се смеят, но не схващат шегите
Просто гледай, толкова се предвидими
(Някои неща не се променят...)
(Момичетата идват)
Прозорците се затварят
(Погледите върху нас)
Падат им ченетата
(Гледай как тръгват)
Толкова е смешно
(Като пчели върху мед)
Навсякъде по света, красиви момичета
Почистете пода с всичките момчета
Сипете напитки, усилете музиката
Толкова сме красиви!
Навсякъде по света, красиви момичета
Прескочете линията, елате отпред
Правете, каквото ви харесва, вземете, каквото си поискате
Толкова сме красиви!
Кажи, истина ли е, че мъжете са от Марс?
За това ли са толкова чудновати?
Всеки път, когато изляза от вкъщи, чувам "Хей, скъпа!"
Не виждат, че обръщам поглед
Влачат се по мен като мухи
Имат едно наум
(Някои неща не се променят...)
(Момичетата идват)
Прозорците се затварят
(Погледите върху нас)
Падат им ченетата
(Гледай как тръгват)
Толкова е смешно
(Като пчели върху мед)
Навсякъде по света, красиви момичета
Почистете пода с всичките момчета
Сипете напитки, усилете музиката
Толкова сме красиви!
Навсякъде по света, красиви момичета
Прескочете линията, елате отпред
Правете, каквото ви харесва, вземете, каквото си поискате
Толкова сме красиви!
Ако ме питаш, убивам ги нежно
Бих прекарала време с теб, но ще ми струва доста
Надяват се, че Иги-Иги ще им даде още един шанс
Но заетата Иги не би ги дори погледнала отново
Виж, редят се между красавицата и звяра
Тънка талия, дебела торта, целият свят иска парче
Лошо момиче, добре (ооо) ще те накара да си изгубиш ума
Всички момчета се молят, Бритни, дай още веднъж
Игс
Навсякъде по света, красиви момичета
Почистете пода с всичките момчета
Сипете напитки, усилете музиката
Толкова сме красиви!
Навсякъде по света, красиви момичета
Прескочете линията, елате отпред
Правете, каквото ви харесва, вземете, каквото си поискате
Толкова сме красиви!

Още от този изпълнител(и)