Shakira - Objection превод на песента


Текст на песента

It's not her fault that she's so irresistible
But all the damage she's caused isn´t fixable
Every twenty seconds you repeat her name
But when it comes to meeeee you don't care
If I'm alive or dead so
objection I don't want to be the exception
To get a bit of your attention
I love you for free and I'm not your mother
But you don't even bother
Objection I'm tired of this triangle
Got dizzy dancing tango!
I'm falling apart in your hands again
No way I've got to get away
Next to her cheap silicon I look minimal
That's why in front of your eyes I'm invisible
But you gotta know small things also count
You´d better put your feet on the ground
And see what it's about so
Objection I don't want be the exception
To get a bit of your attention
I love you for free and I'm not your mother
But you don't even bother
Objection
The angles of this triangle
Got dizzy dancing tango!
I'm falling apart in your hands again
No way no no no
I wish there was a chance for you and me
I wish you could find our place to be
Away.... from... here...
- - - - - - - -
This is pathetic
and sardonic
It's sadistic
and psychotic
Tango is not for three
Was never meant to be....
But you can try it
Rehearse it
Or train like a horse it
But don't you count on me
Oh don't you count on me boy!
Objection I don't want be the exception
To get a bit of your attention
I love you for free and I'm not your mother
But you don't even bother
Objection I'm tired of this triangle
Got dizzy dancing tango
I'm falling apart in your hands again
No way I've got to get away
Get away, get away, hey hey hey get away
ah ha ha ha a ha ha ha , ah ha ha ha a ha ha ha
Im fallin apart in your hand again..
Get away ha ha...
I'm falling apart in your hands again
get away hey hey
I'm falling apart in your hands again
Get away
~~GET AWAY~~
Превод

Възразявам
Не е нейна вината,че е толкова неотразима.
Но всички щети, които причини са непоправими.
На всеки двайсет секунди повтаряш името и,
но когато става въпрос за мен,
на теб не ти пука дали съм жива или мъртва.
Така че,
възразявам.
Не искам да съм изключение.
Да взема мъничко от вниманието ти.
Обичам те безплатно и не съм ти майка.
Но теб изобщо не те е грижа.
Възразявам.
Писна ми от този любовен триъгълник.
Вие ми се свят от танцуване на танго.
Разпадам се в ръцете ти отново.
Няма начин.
Трябва да се махна.
До нейния евтин силикон аз изглеждам нищожна.
Затова в твоите очи съм невидима.
Но трябва да знаеш, че малките неща също се броят.
По-добре сложи картите на масата
и виж за какво става въпрос.
Възразявам.
Не искам да съм изключение.
Да взема мъничко от вниманието ти.
Обичам те безплатно и не съм ти майка.
Но теб изобщо не те е грижа.
Възразявам
Ъглите на този любовен триъгълник
им се вие свят от танцуване на танго.
Разпадам се в ръцете ти отново.
Няма начин.
Не, не, не...
Иска ми се да има шанс за нас.
Иска ми се да можеше да намериш нашето място, което да е
ДАЛЕЧ... ОТ... ТУ.К
Това е патетично
и сардонично.
Садистично е
и психарско.
Тангото не е за трима.
Никога няма да е..
Но може да се опиташ.
Упражнявай се,
или тренирай като кон.
Но мен не ме брой.
О, не ме брой миличък.
Възразявам.
Не искам да съм изключени.е
Да взема мъничко от вниманието ти.
Обичам те безплатно и не съм ти майка.
Но теб изобщо не те е грижа.
Възразявам.
Ъглите на този любовен триъгълник
им се вие свят от танцуване на танго.
Разпадам се в ръцете ти отново.
Няма начин трябва да се махна.
Не, не, не...
Разпадам се в ръцете ти отново...
Да се махна...
Разпадам се в ръцете ти отново...
Да се махна...

Още от този изпълнител(и)