Ashanti - Winter Wonderland превод на песента


Текст на песента

Sleigh bells ring, are you listening,
in the lane, snow is glistening
A beautiful sight,
We're happy tonight,
Walking in a winter wonderland.
Gone away is the bluebird,
In his place is a new bird
He sings a love song,
As we go along,
Walking in a winter wonderland.
In the meadow we can build a snowman
Then pretend that he is Parson Brown
He'll say: Are you married?
We'll say: No man,
But you can do the job
When you're in town.
Later on, we'll conspire,
As we dream by the fire
To face unafraid,
The plans that we've made,
Walking in a winter wonderland.
In the meadow we can build a snowman,
And pretend that he's Parson Brown
He'll say: Are you married?
We'll say: No man,
But you can do the job
When you're in town.
Later on, we'll conspire,
As we dream by the fire
To face unafraid,
The plans that we've made,
Walking in a winter wonderland.
Walking in a winter wonderland,
walking in a winter wonderland.
Превод

Шейната камбани звънят , чуваш ли ?
По алеята снегът блести.
Красива гледка,
щастливи сме тази вечер,
разхождайки се в зимната приказка.
Далеч оттук е синята птица,
На нейно място има нова птица
Тя пее любовна песен,
докато ние вървим сами
разхождайки се в зимната приказка.
На поляната можем да направим снежен човек.
А после да се преструваме, че е Парсън Браун.
Той ще каже: Омъжена ли си?
Ние ще кажем: Не, човече,
Но ти можеш да свършиш работа
когато си в града.
По- късно ние ще заговорничим
как сме сънували около огъня,
в лицето на страха,
плановете, които направихме
разхождайки се в зимна приказка.
На поляната можем да направим снежен човек.
А после да се преструваме, че е Парсън Браун.
Той ще каже: Омъжена ли си?
Ние ще кажем: Не, човече,
Но ти можеш да свършиш работа
когато си в града.
По- късно ние ще заговорничим
как сме сънували около огъня,
в лицето на страха,
плановете, които направихме
разхождайки се в зимна приказка.
Разхождайки се в зимната приказка.
разхождайки се в зимната приказка.

Още от този изпълнител(и)