Детски Песнички - Old MacDonald Had A Farm превод на песента


Текст на песента

Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!
And on that farm he had some chickens,
Ee i ee i oh!
With a cluck-cluck here,
And a cluck-cluck there
Here a cluck, there a cluck,
Everywhere a cluck-cluck
Old MacDonald had a farm
Ee i ee i oh!
Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!
And on that farm he had some dogs,
Ee i ee i oh!
With a woof-woof here,
And a woof-woof-woof there
Here a woof, there a woof,
Everywhere a woof-woof
Old MacDonald had a farm
Ee i ee i oh!
Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!
And on that farm he had some turkeys,
Ee i ee i oh!
With a gobble-gobble gobble-gobble here,
And a gobble-gobble gobble-gobble there
Here a gobble-gobble, there a gobble-gobble,
Everywhere a gobble-gobble-gobble
Old MacDonald had a farm
Ee i ee i oh!
Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!
And on that farm he had some cows,
Ee i ee i oh!
With a moo-moo here,
And a moo-moo there
Here a moo, there a moo,
Everywhere a moo-ooo
Old MacDonald had a farm,
Ee i ee i oh!
Превод

Old MacDonald имаше ферма,
Ее аз ее аз Oh!
И в тази ферма той имаше някои пилета,
Ее аз ее аз Oh!
С клопане-клопане тук,
И клопане-Клоп има
Тук клопане, има Клоп,
Навсякъде по клопане-Клоп
Old MacDonald имаше ферма
Ее аз ее аз Oh!
Old MacDonald имаше ферма,
Ее аз ее аз Oh!
И в тази ферма той имаше някои кучета,
Ее аз ее аз Oh!
С бау-бау тук,
И вътъка-бау-бау има
Тук вътъка, има ли вътък,
Навсякъде по вътъка-бау
Old MacDonald имаше ферма
Ее аз ее аз Oh!
Old MacDonald имаше ферма,
Ее аз ее аз Oh!
И в тази ферма той имаше някои пуйки,
Ее аз ее аз Oh!
С крякане крякане-крякане крякане-тук,
И крякане крякане-крякане крякане-там
Тук крякане-крякане, има една-крякане крякане,
Навсякъде по-крякане крякане крякане-
Old MacDonald имаше ферма
Ее аз ее аз Oh!
Old MacDonald имаше ферма,
Ее аз ее аз Oh!
И в тази ферма той имаше няколко крави,
Ее аз ее аз Oh!
С Moo Moo-тук,
И Moo Moo-там
Тук Moo, има ли Moo,
Навсякъде по Moo-OOO
Old MacDonald имаше ферма,
Ее аз ее аз Oh

Още от този изпълнител(и)