Flunk - Blue Monday превод на песента


Текст на песента

Treat me like you do
Treat me like you do
Treat me like you do
Treat me like you do
How does it feel
To treat me like you do
When you've laid your hands upon me
And told me who you are
I thought I was mistaken
I thought I heard your words
Tell me how do I feel
Tell me now how do I feel
How does it feel
To treat me like you do
When you've laid your hands upon me
And told me who you are
I thought I was mistaken
And I thought I heard your words
Tell me how do I feel
Tell me now how do I feel
Those who came before me
Lived through their vocations
From the past until completion
They'll turn away no more
And I still find it so hard
To say what I need to say
But I'm quite sure that you'll tell me
Just how I should feel today
I see a ship in the harbor
I can't and shall I obey
But if it wasn't for your misfortune
I'd be a heavenly person today
And I thought I was mistaken
And I thought I heard you speak
Tell me how do I feel
Tell me now how should I feel
Treat me like you do
Превод

Да се отнасяш с мен по този начин
Да се отнасяш с мен по този начин
Да се отнасяш с мен по този начин
Да се отнасяш с мен по този начин
Какво е чувството
Да се отнасяш с мен по този начин
Когато ме докосна с ръце
И ми каза кой си
Помислих си, че съм сгрешила
Помислих си, че бях чула думите ти
Кажи ми, как се чувствам аз
Кажи ми сега, как се чувствам
Какво е чувството
Да се отнасяш с мен по този начин
Когато ме докосна с ръце
И ми каза кой си
Помислих си, че съм сгрешила
Помислих си, че бях чула думите ти
Кажи ми как се чувствам аз
Кажи ми сега, как се чувствам
Тези, които дойдоха преди мен
Изживяха своите призвания
От началото до края
И те няма да се върнат повече
И все още го намирам за толкова трудно
Да кажа това, което искам
Но съм доста сигурна, че ти ще ми кажеш
Точно как трябва да се чувствам днес
Виждам кораб на хоризонта
Не мога, а и трябва ли да се подчиня
Но ако не беше твоето нещастие
Днес щях да бъда един божествен човек
И си помислих, че съм сгрешила
И си помислих, че бях чула думите ти
Кажи ми как се чувствам аз
Кажи ми сега, как се чувствам
Да се отнасяш с мен по този начин

Още от този изпълнител(и)