Chase & Status - Blind Faith превод на песента


Текст на песента

Sweet sensation
I am a man with a heavy heart
And I dare not turn the pages
Fighting with automatic self destruction
It's a blind faith
A cruel waste
One bitter taste
So I know I need this sweet sensation
Sweet sensation
The music that we play
Will ease your mind
Sweet sensation
The music that we play
Will ease your mind
What is a man now to do with his mind
When it's working overtime
The best I can do is now dance with the devil
I keep my soul sane
I won't waste
This time and space
So I know I need this sweet sensation
Sweet sensation
The music that we play
Will ease your mind
Sweet sensation
The music that we play
Will ease your mind
I am a man with a heavy heart
I am a man with a heavy heart
It's a blind faith
A cruel waste
One bitter taste
So I know I need this sweet sensation
Sweet sensation (will ease your mind)
The music that we play (the music)
Will ease your mind
Sweet sensation (will ease your mind)
The music that we play (the music)
Will ease your mind
I am a man with a heavy heart
I am a man with a heavy heart
It's a blind faith
A cruel waste
One bitter taste
So I know I need this sweet sensation
Превод

Сладко усещане..
Аз съм човек с силно сърце..
И се осмелявам да обърна страници..
Боря се със автоматичното самоунищожение..
Това е сляпа вяра..
Жестока загуба..
Един горчив вкус..
Така че знам,нудая се от това сладко усещане..
Сладко усещане..
Музиката,която правим..
Ще улесни ума ти..
Сладко усещане..
Музиката,която правим..
Ще улесни ума ти..
Какво е човек да не се справи с ума си..
Колкото и извънреден труд да полага..
Най-доброто,което мога да направя сега е да танцувам с дявола..
Пазя си душата разумна..
Няма да я загубя..
В Това време и пространство..
Така че знам,нуждая се от това сладко усещане..
Сладко усещане..
Музиката,която правим..
Ще улесни ума ти..
Сладко усещане..
Музиката,която правим..
Ще улесни ума ти..
Аз съм човек с силно сърце..
Аз съм човек с силно сърце..
Това е сляпа вяра..
Жестока загуба..
Един горчив вкус..
Така че знам,нуждая се от това сладко усещане..
Сладко усещане..ще улесни ума ти..
Музиката,която правим..музиката..
Ще улесни ума ти..
Сладко усещане..ще улесни ума ти..
Музиката,която правим..музиката..
Ще улесни ума ти..
Аз съм човек с силно сърце..
Аз съм човек с силно сърце..
Това е сляпа вяра..
Жестока загуба..
Един горчив вкус..
Така че знам,нуждая се от това сладко усещане..

Още от този изпълнител(и)