The Horrorist - One Night In New York превод на песента


Текст на песента

Hello, my name is oliver. and i lm going to tell you a story.
It ls about a young girl, she�ls only 15 years old,
And has blond hair and blue eyes.
She lives with her parents in new jersey and they love her very much.
And one night she and her friends decided they were gonna come to new york city.
my parents are away and i�lll take their car and they�lll never know
Were gonna have a great time," she said.
And they drove over the george washington bridge,
And drove downtown, to the night life.
wow, look at the line
dont worry, i know the guy at the door,
We�lll get in... and they did.
So many people... look at that guys shoes, they must be a mile high
She turned around and bumped into a really cute guy.
They had a good time. they danced for hours and hours, but she had a few drinks too...
hey, he said,my roommates not home, and well, and i was wondering if you wanna,
You know, come to my place? i just dont wanna, i just dont wanna be alone
And she said, yes...
So they climb into a taxi, and went to 3rd avenue and 11th street, to the nyu dormrooms.
And went upstairs and sat on his bed.
And he said,take this pill� and she did...
And then she said, what did you just give me?�
cstacy, he said. and then...
Те караха
He fucked her all night!
Fucked her, all night!
Fucked her, all night!
Fucked her, all night!
Its just one night in new york city...
Its just one night in new york city...
One night in new york city...
Its just one night in new york city...
One night in new york city...
Its just one night in new york city...
...all night
Fucked her, all night!
Its just one night in new york city...
One night in new york city...
Its just one night in new york city...
One night in new york city...
Its just one night in new york city...
One night in new york city...
Превод

Здравей, името ми е Оливър и ще ти разкажа история.
Тя е за едно младо момиче, Шели е на 15год.
и има руса коса и сини очи.
Живее с родителите си в Ню Джърси и те много я обичат.
Една вечер тя и нейните приятели решиха да отидат до Ню Йорк.
"Родителите ми ги няма и ще взема колата им, те няма да разберат
ще си прикараме супер" - каза тя.
Те караха по моста "Джордж Вашингтон"
и караха към центъра на града, към нощния живот.
Уоу, виж опашката от хора
не се притеснявай, познавам момчетата на вратата.
аз ще ви вкарам... и го направи.
Толкова много хора... виж обувките на тоя пич, трябва да са високи поне миля.
Тя се обърна и се блъсна точно в градското момче.
Прекараха си хубаво, танцуваха час след час, но тя изпи и няколко петиета...
Хей - каза тоя - съквартиранта ми не си е вкъщи и така, чудя се, ако искаш,
знаеш, ела у дома? Не знам, но просто не искам да съм сам.
И тя каза - да...
Така че метнаха се в таксито и отидоха до 3-то авеню на11-та улица до nyu dormrooms
качиха се на горния етаж и седнаха на неговото легло.
И той каза: "Вземи това хапче" - и тя го направи...
Тогава тя му отвърна: "Какво ми даде току що?"
ЕкСтаЗи, отговори той. И тогава...
Той я чука цяла нощ!
Чука я, цяла нощ!
Чука я, цяла нощ!
Чука я, цяла нощ!
Беше просто една вечер в Ню Йорк...
Беше просто една вечер в Ню Йорк...
Една вечер в Ню Йорк...
Беше просто една вечер в Ню Йорк...
Една вечер в Ню Йорк...
Беше просто една вечер в Ню Йорк...
... цяла нощ
Чука я, цяла нощ!
Беше проста една вечер в Ню Йорк...
Една вечер в Ню Йорк...
Беше проста една вечер в Ню Йорк...
Една вечер в Ню Йорк...
Беше проста една вечер в Ню Йорк...

Още от този изпълнител(и)