Evanescence - End Of The Dream превод на песента


Текст на песента

I found a grave
Brushed off the face
Felt your light
And I remember why I know this place
I found a bird
Closing her eyes
One last time
And I wonder if she dreamed like me
As much as it hurts,
Ain’t it wonderful to feel?
So go on and break your wings
Follow your heart 'til it bleeds
As we run towards the end of the dream
I’m not afraid
I pushed through the pain
And I’m on fire
I remember how to breathe again
As much as it hurts,
Ain’t it wonderful to feel?
So go on and break your wings
Follow your heart 'til it bleeds
As we run towards the end of the dream
Why must we fall apart to understand how to fly?
I will find a way
Even without wings
Follow your heart
'Til it bleeds
As we run towards the end of the dream
Follow your heart
'Til it bleeds
And we’ve gone to the end of the dream
Превод

Открих гроб
изтрит от лицето (на земята)
Почувствах твоята светлина
и се сетих от къде познавам това място
Открих птица,
затворих очите и
един последен път
и се зачудих, дали мечтае като мен
Толкова колкото боли
Не е ли чудесно усещане?
Така че ходи,за да строшиш крилете си
следвай сърцето си докато кърви
Докато вървим към края на
нашата мечта
Не ме е страх
преминах през болката
И сега съм в огъня
помня какво е да дишаш отново
Толкова колкото боли
Не е ли чудесно усещане?
Така че ходи,за да строшиш крилете си
следвай сърцето си докато кърви
Докато вървим към края на
нашата мечта
Защо трябва да паднем за да разберем как се лети?
Ще намеря начин
дори и без крила
следвай сърцето си докато кърви
Докато вървим към края на
нашата мечта
следвай сърцето си докато кърви
Докато вървим към края на
нашата мечта

Още от този изпълнител(и)