Helloween - If I Could Fly превод на песента


Текст на песента

If I Could Fly
No fear, no pain
Nobody left to blame
I'll try alone
Make destiny my own
I learn to free my mind
Myself I now must find
Once more
Once more
If I could fly
Like the king of the sky
Could not tumble nor fall
I would picture it all
If I could fly
See the world through my eyes
Would not stumble nor fail
To the heavens I sail
If I could fly
So here I am
In solitude I stand
I've got dreams inside
I need to realize
My faith has grown
No fear of the unknown
No more
No more
If I could fly
Like the king of the sky
Could not tumble nor fall
I would picture it all
If I could fly
See the world through my eyes
Would not stumble nor fail
I could ravage my jail
If I could fly
Превод

Ако можех да летя
Никакъв страх, никаква болка
Никой не остана да обвиниш
Ще опитам сам
Да направя съдбата, своя собствена
Научих се да освобождавам ума си
Трябва да открия себе си
Още веднъж
Още веднъж
Припев:
Ако можех да летя
Като кралете на небето
Не мога да се прекатуря нито падна
Щях да изобразя всичко
Ако можех да летя
Виждайки светът през очите си
Нямаше да се препъна, нито падна
Няма да се препъна нито се проваля
Към небесата аз плавам
Значи ето ме
В самота аз стоя
Имам мечти вътре,
Нужда да ги реализирам
Моята вяра порасна
Без страх от неизвестното
Никога повече
Никога повече
Припев:
Ако можех да летя
Като кралете на небето
Не мога да се прекатуря нито падна
Щях да изобразя всичко
Ако можех да летя
Виждайки светът през очите си
Нямаше да се препъна, нито падна
Няма да се препъна нито се проваля
Към небесата аз плавам

Още от този изпълнител(и)