Within Temptation - Other half (of me) превод на песента


Текст на песента

Over the hills, lies a new beginning
Over the hills
Over the hills, there is a way I know it
Over the hills
You can't bring all the gloom (voices)
Your heart is frayed and so empty
You glorify the future (voices)
Living in a different world than me
The journey ends in death (voices)
You are giving up so easily
You are the other half of me (voices + sharon)
Over the hills (4x)
We are drifting apart (voices)
Chilled to the marrow, cause you don't want to go
Cause we've got a different wish at heart (voices)
The amulet guides us to the other side
When I go down it's you who'll bleed (voices)
I'm not scared to die, as long as I'm with you
You are the other half of me (voices + sharon)
Over the hills, lies a new beginning
Over the hills
Over the hills, there is a way I know it
Over the hills
Превод

Над хълмовете, се крие ново начало
Над хълмовете
Над хълмовете, има път, който познавам
Над хълмовете
Не можеш да донесеш целият мрак (гласове)
Твоето сърце е протрито и толкова празно
Ти прослави бъдещето (гласове)
Живеейки в различен свят от моят
Пътуването свършва със смърт (гласове)
Предаваш се толкова лесно
Ти си другата част от мен (гласове + Шарън)
Над хълмовете (4х)
Ние се разделихме (гласове)
Прохлади си мозъка, защото ти не искаш да тръгваш
Защото ние имаме различни желания в сърцата си (гласове)
Амулетът ни води към другата страна
Когато отида долу, ти ще си този, който ще кърви (гласове)
Не се страхувам да умра докато съм с теб
Ти си другата част мен (гласове + Шарън)
Над хълмовете, се крие ново начало
Над хълмовете
Над хълмовете, има път, който познавам
Над хълмовете

Още от този изпълнител(и)