Lindemann - Praise Abort превод на песента


Текст на песента

I like to fuck, but no French letter
Without a condom, the sex is better
But every time I get it in
A baby cries and sometimes twins
I have six kids and I don't like it
They eat too much and treat me like shit
They only wear Posh label clothes
I give them one hand, they bite off both
And all my friends, they have big cars
Big mansions, too, and smoke the fine cigars
They have deep pockets, I don't know why
I look at my purse and start to cry
Why?
I hate my life, and I hate you
I hate my wife, and her boyfriend, too
I hate to hate, and I hate that
I hate my life so very bad
I hate my kids, never thought
That I'd praise abort
Praise abort
I like to fuck, but no French letter
Cause without kids, life is so much better
So in the end, I got forced
To stay away from female intercourse
I hate my life, and I hate you
I hate my wife, and her boyfriend, too
I hate to hate, and I hate that
I hate my life so very bad
I hate my kids, never thought
That I'd praise abort
Praise abort
Say goodbye, say goodbye
We rise up, up to the sky
Say goodbye, we'll come back
Soon as pretty butterflies
Make you cry
I hate my life, and I hate you
I hate my wife, and my boyfriend, too
I hate to hate, and I hate that
I hate myself so very bad
I hate my offspring, never thought
That I'd praise abort
I praise abort
Превод

Обичам да чукам, но не по френско писмо
Без презерватив е по-добре
Но всеки път когато го получа
Бебето плаче, а понякога са и близнаци
Имам шест деца и това не ми харесва
те ядат прекалено много и се отнасят с мен като с лайно
Носят луксозни дрехи
Давам им едната си ръка, a те ми хапят и двете
Всичките ми приятели имат скъпи коли
Големи жилища, пушат пури
Имат дълбоки джобове, не знам защо
А аз гледам портмонето си и ми иде да заплача
Защо?
Мразя живота си, мразя и вас
Мразя жена си и нейния приятел също
Мразя да мразя, и ненавиждам това
Мразя живота си толкова много
Мразя децата си и никога не мислех
Че ще възхвалявам аборта
Възхвалявам аборта
Обичам да чукам, но не по френско писмо
Защото без деца живота е много по-хубав
Така че в края на краищата съм принуден
Да стоя делече от жените
Мразя живота си, мразя и вас
Мразя жена си и нейния приятел също
Мразя да мразя, и ненавиждам това
Мразя живота си толкова много
Мразя децата си и никога не мислех
Че ще възхвалявам аборта
Възхвалявам аборта
Кажи сбогом, кажи сбогом
Ние се издигаме към небето
Кажи сбогом, ние ще се върнем
Скоро като красиви пеперуди
Направи се че плачеш
Мразя живота си, мразя и вас
Мразя жена си и моят приятел също
Мразя да мразя, и ненавиждам това
Мразя себе си толкова много
Мразя потомството си и никога не мислех
Че ще възхвалявам аборта
Възхвалявам аборта

Още от този изпълнител(и)