Lindemann - Yukon превод на песента


Текст на песента

Your soul is black
Your blood is cold
Your skin is rough
You have a heart of gold
Your face so dark
Feel clammy hair
Upon your flesh
Wet creatures everywhere
Gives me a shiver
Wild river
You stole my eyes
Never gave them back
You tried to kiss me
And sent a shiver
Round my neck
Wild river
Wet golden shrine
You sold my mind and
Tried to kill me
Sent a shiver down my spine
You hate the sun
But rain is nice
You love the snow
But you are afraid of ice
You’re dressed in mud
Unsafe to dive
I want your gold
But you want my life
Wild river
You stole my eyes
Never gave them back
You tried to kiss me
And sent a shiver
Round my neck
Wild river
Wet golden shrine
You sold my mind and
Tried to kill me
Sent a shiver down my spine
You tried to drown me
Never mind to swim
And tried to eat me
Put a shiver on my skin
You tried to hold me
With million fins
And tried to heal me
Wash off my sins
Your kingdom come
We kneeling on the planks
All the trees bend over on the banks
Gives me a shiver
Wild river
You stole my eyes
Never gave them back
You tried to kiss me
And sent a shiver
Round my neck
Wild river
Wet golden shrine
You sold my mind and
Tried to kill me
Sent a shiver down my spine
You tried to hold me
With million fins
And tried to eat me
Bite of my sins
You tried to drown me
Never mind to swim
And tried to kill me
Set a shiver on my skin
Превод

Твоята душа е черна
Твоята кръв е студена
Твоята кожа е груба
Имаш златно сърце
Твоето лице е толкова тъмно
Чувствам лепкавата коса
Твоята плът
Мокри съществата навсякъде
Дай ми тръпка
Дива река
Ти открадна очите ми
Никога не ги върна
Ти се опита да ме целунеш
И изпрати тръпка
Около моят врат
Дива река
Мокър златен храм
Ти продаде съзнанието ми
И се опита да ме убиеш
Изпрати тръпка надолу по гръбнака ми
Ти мразиш слънцето
Но дъжда е добър
Ти обичаш снега
Но се страхуваш от лед
Ти си облечена в кал
Опасно е да се гмуркаш
Искам твоето злато
Но ти искаш живота ми
Дива река
Ти открадна очите ми
Никога не ги върна
Ти се опита да ме целунеш
И изпрати тръпка
Около моят врат
Дива река
Мокър златен храм
Ти продаде съзнанието ми
И се опита да ме убиеш
Изпрати тръпка надолу по гръбнака ми
Ти се опита да ме удавиш
Не се опитах да плувам
И се опита да ме изядеш
Постави тръпки по кожата
Опита се да ме задържиш
С милиони перки
И се опита да ме излекуваш
Отмий греховете ми
Твоето царство дойде
Ние коленичим на дъските
Всички дървета са наведени
Дай ми тръпка
Дива река
Ти открадна очите ми
Никога не ги върна
Ти се опита да ме целунеш
И изпрати тръпка
Около моят врат
Дива река
Мокър златен храм
Ти продаде съзнанието ми
И се опита да ме убиеш
Изпрати тръпка надолу по гръбнака ми
Ти се опита да ме задържиш
С милиони перки
И се опита да ме изядеш
Ухапи греховете ми
Ти се опита да ме удавиш
Не се опитах да плувам
И се опита да ме убиеш
Изпрати тръпка надолу по гръбнака ми

Още от този изпълнител(и)