Norther - Omen превод на песента


Текст на песента

Remember you used to stand by my side
But since you've been gone I've been lost inside
I feel I've lost the light of my life
It feels so empty and cold inside
kertosäe:
And tonight my head is filled with memories
Broken memories full of her
Tonight I drink, I feel so weak
Yeah I know we're never gonna meet
In my dreams I can see you, and tell you how I feel
In my dreams I can feel you, and it feels so real
In my dreams I can see you, and tell you how I feel
In my dreams I can hold you, and I wake so alone
If this time is the last time
Could I hold you for the last time?
Last time
Since this is.. the last time
Lay your head down for the last night
Last time
Remember we made love in the moonlight
I felt you shake so deep inside
Seemed like everything was all right
We made a blaze so high it lit up the night
kertosäe
Превод

Помниш ли преди беше на моя страна
Но откакто те няма аз съм изгубен
Чувствам, че изгубих светлината на моя живот
Чувтствам се толкова празен и студен
И тази вечер съм пълен със спомени
Разбити спомени, пълни с нея
Тази вечер пия, чувствам се толкова слаб
Да, знам, че ние никога няма да се видим
В моите мечти мога да те видя, и да ти кажа как се чувствам
В моите мечти мога да те почувствам, и е толкова истинско
В моите мечти мога да те видя, и да ти кажа как се чувствам
В моите мечти мога да те държа, и се събуждам сам
Ако този път е последен
Може ли да те държа за последно?
Последен път
Тъй като това е.. последният път
Сведи глава надолу за последната вечер
Последен път
Помниш ли, правихме любов на лунна светлина
Почувствах как трепериш дълбоко в себе си
Изглеждаше сякаш всичко бе наред
Направихме ярък пламък, който огряваше вечерта

Още от този изпълнител(и)